Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal lärandematris

Skapad 2020-02-04 13:25 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Arbetet kring decimaltal
Grundskola 4 – 6 Matematik

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
kan läsa av, storleksordna och skriva decimaltal
kan läsa av decimaltal från bilder eller en tallinje samt kan skriva decimaltal. Kan storleksordna enklare decimaltal ex 3,45 och 3,49
kan läsa av och skriva decimaltal även utan bilder och tallinje. Ex: Vilket tal är två hundradelar större än 2,39? Kan storleksornda något svårare decimaltal som ex 3,09 och 3,9
Kan bestämma decimaltal utifrån tal med olika antal decimaler. Ex: ange ett tal som finns mellan 2,9 och 2,92 Kan storleksordna svårare decimaltal. även med tusendelar.
kan använda addition och subtraktion räknesätt vid räkning med decimaltal
kan addera och subtrahera decimaltal utan övergång till hela, väljer en metod som fungerar. Ex 6,46 +3,52 Kan använda minnessiffor och växling. kan göra enklare beräkningar med multiplikation och division vid decimaltal ex 2*2,1
väljer räknesätt och metod efter givet problem. Klarar det på tal upp till tiotalsövergång. Kan även räkna med olika antal decimaler.
kan räkna decimaltal med tiotalsövergång. Väljer den mest effektiva metoden för olika slags decimaltal. Väljer rätt räknesätt och metod för givet problem.
kan prata om hur jag gör och även ställa frågor till andra i redovisningar
kan beskriva min egen lösning och se likheter och skillnader. Kan förklara hur jag kommit fram till en lösning.
kan resonera kring olika lösningar. Kan se om flera svar kan vara rimliga
kan jämföra min egen lösning med andras och se likheter och olikheter.
kan avrunda decimaltal genom att göra en uppskattning.
Med viss osäkerhet
kan avrunda decimaltal beroende på sammanhang ex 3,12+2,9
kan välja och värdera avrundningssätt med säkerhet.
välja och använda… matematiska metoder inom multiplikation och division
kan göra enklare beräkningar med multiplikation och division vid decimaltal ex 2*2,1
kan göra lite svårare beräkningar och kan avgöra om huvudräkning eller algoritm med minnessiffra och rest är lämpligast.
Väljer rätt räknesätt och metod för givet problem med svårare tal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: