Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsmatris engelska 1-3

Skapad 2020-02-05 14:41 i Vrena Friskola (skola, fritids) Grundskolor
Visar önskad kunskap efter år 1, år 2 och år 3.
Grundskola 1 – 3 Engelska
År 1
År 2
År 3
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att lyssna och förstå talad engelska.
Lyssnar och visar nyfikenhet och intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor, sånger och instruktioner. t.ex. Sit down, please!
Förstår enkla ord, fraser och instruktioner i två led. t.ex. Sit down and point at your nose! What do you like? I like...
Läsa / Förstå
Utveckla förmågan att läsa och förstå enkel engelsk text.
Känner igen några enkla ordbilder t.ex yes,no, cat, dog...
Läser och förstår några enkla ord.
Läser och förstår några enkla meningar och instruktioner. ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt.
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta om sig själv eller ett djur. ex. My name is… My dog is… My family
Samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor. t.ex. What´s your name? How old are you?
Kan ställa och besvara enkla frågor t.ex om sig själv, sin familj och sina intressen. What have you got? I have...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt.
Kan skriva enkla ord och meningar.
Kan skriva enkla meddelanden och beskrivningar.
Förstå olika levnadssätt
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i engelskspråkiga länder och jämföra det med vårt levnadssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: