Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Examinationsuppgift 1/26 januari

Skapad 2020-02-20 14:53 i Högbergsskolan Tierp
Uppgift Ett exempel på moraliskt och juridiskt dilemma. Till fallet ges viss vägledning nedan i form av ett antal frågeställningar som du ska besvara eller diskutera. Fallet har också en juridisk sida som du ska redogöra för. Vägledning för den ges också. Du arbetar enskilt. Skapa en ny sida i OneNote/Examinationsuppgifter. Döp sidan till Examinationsuppgift 1. Besvara frågorna där. 
Gymnasieskola 2
E
C
A
Aspekt 1
Företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Ger exempel. Resonerar översiktligt.
Ger exempel … resonerar utförlig
Ger exempel … resonerar utförligt och nyanserad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: