Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt matematik procent år 7 prio

Skapad 2020-02-23 16:39 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik

Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav att uppnå i procent år 7

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
  • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
E
C
A
följer, framför och bemöter matematiska resonemang om tal i bråk-, decimal-, procentform på ett i huvudsak fungerande sätt.
. följer, framför och bemöter matematiska resonemang om tal i bråk-, decimal-, procentform på ett relativt väl fungerande sätt.
. följer, framför och bemöter matematiska resonemang om tal i bråk-, decimal-, procentform på ett väl fungerande sätt.
. använder rationella tal skrivna som procent och i decimalform med viss anpassning...
. använder rationella tal skrivna som procent och i decimalform förhållandevis med god anpassning...
. använder rationella tal skrivna som procent och i decimalform med god anpassning...

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
del av helhet, del av antal och del av värde uttryckta på olika sätt
. grundläggande
. god
. mycket god
att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, bråkform, procentform
. välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
. bekanta sammanhag på ett väl fungerande sätt.
. nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
utför beräkningar med tal i procentform med och utan digitala hjälpmedel
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget.
ändamålsenliga med relativt god anpassning till sammanhanget.
ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget.
del av helhet, del av antal och del av värde uttryckta på olika sätt
tillfredsställande.
gott.
mycket gott.

KOMMUNIKATION OCH RESONEMANG

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
redovisar sina tankar om tal i bråk-, decimal-, procentform med olika uttrycksformer t ex med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget.
ändamålsenliga med relativt god anpassning till sammanhanget.
ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: