Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter, Lag och rätt, åk 9

Skapad 2020-03-02 12:54 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ännu ej nått målet
E
C
A
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteternas särställning och rättigheter.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteternas särställning och rättigheter.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteternas särställning och rättigheter.
Du kan undersöka och beskriva hur […], rättsliga, […] strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur […], rättsliga, […] strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur […], rättsliga, […] strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: