Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen, mänskliga rättigheter och privatekonomi

Skapad 2020-03-03 16:08 i Stenkulan Lerum
Grundskola 4 Samhällskunskap

Familj

På väg
Godtagbara kunskaper
Väl godtagbara kunskaper
Använda begrepp
Eleven kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt
Familjestruktur, skyddsnät för barn
Eleven kan ge exempel på olika familjestrukturer och kan beskriva enkla samband mellan familjen och samhället.
Eleven kan ge exempel på olika familjestrukturer och kan beskriva komplexa samband mellan familjen och samhället.
Skolan, skyddsnät för barn
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva skolans roll i samhället.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva skolans roll i samhället.

Mänskliga rättigheter

På väg
Godtagbara kunskaper
Väl godtagbara kunskaper
Mänskliga rättigheter
Eleven kan på ett enkelt sätt redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan på ett väl utvecklat sätt redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna.
Barnens rättigheter
Eleven kan på ett enkelt sätt redogöra för vad barnkonventionen innebär.
Eleven kan på ett väl utvecklat sätt redogöra för vad barnkonventionen innebär.
Barn i olika delar av världen
Eleven kan på ett enkelt sätt ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Privatekonomi

På väg
Godtagbara kunskaper
Väl godtagbara kunskaper
Privatekonomi och sociala skyddsnät
Eleven har grundläggande kunskaper om familj, privat ekonomi och sociala skyddsnät.
Eleven har mycket goda kunskaper om familj, privat ekonomi och sociala skyddsnät.
Värdera och uttrycka åsikter
Eleven kan värdera och uttrycka dina åsikter om familj, privat ekonomi och sociala skyddsnät med enkla resonemang.
Eleven kan värdera och uttrycka dina åsikter om familj, privat ekonomi och sociala skyddsnät med välutvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: