Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva kärleksnovell

Skapad 2011-11-12 20:00 i Furulunds skola Partille
Grundskola 8 – 9 Svenska

Skriva genretext; novell

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll:
Genremedvetenhet, novell (Kort • Direkt start • Få personer • Utspelas under en begr tid • Höjdpunkt • Fokus få detaljer • Parallellhandl • Slutpoäng)
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren. Eleven gör försök att skriva en novelltext och uppvisar tendens till novelltypiska drag.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren. Eleven kan skriva en novelltext med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren. Eleven kan skriva en novelltext med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter. Eleven kan skriva en novelltext med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Något berättartekniskt grepp har använts.
Beskrivningar
Texten saknar beskrivningar.
Texten innehåller enkla beskrivningar med försök till gestaltning.
Texten innehåller beskrivningar och tydliga exempel på gestaltning.
Texten innehåller utförliga och varierade beskrivningar samt tydliga och välformulerade exempel på gestaltning.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Vissa ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav och försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Oftast korrekt användning av liten och stor bokstav. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Korrekt användning av liten och stor bokstav. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: