Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Around The World - 2020

Skapad 2020-03-06 08:59 i Friskolan Metis Grundskolor
Redovisning av övning 24 på sidan 98 i Wings Black Work book.
Grundskola 9 Engelska

Här bedöms din förberedelse inför ett muntligt framförande om ett engelskspråkigt land samt själva framförandet.

Arbete och framförande

>>>
>>>
>>>
Uttal och tydlighet
  • En  7-9
  • En  7-9
  • En  7-9
Det går att följa med i din presentation. Du uttalar de flesta ord och fraser på rätt sätt.
Du talar högt och lugnt. Du uttalar ord och fraser på rätt sätt.
Du talar högt och lugnt. Du uttalar ord och fraser på rätt sätt och försöker renodla din accent.
Språkliga strategier
  • En  7-9
Du gör dig förstådd även om du inte direkt hittar de ord du söker.
Om du stöter på problem när du ska berätta hittar du en effektiv väg runt problemet.
Du får tydligt fram det du vill säga och kan omformulera dig snabbt och med gott resultat så du gör dig förstådd.
Språkligt flyt
  • En  7-9
Du berättar med pauser för att leta ord, men du kommer till punkt och får sagt det du vill säga.
Du hakar sällan upp dig, lyssnaren guidas igenom din presentation i lagom takt.
Du talar med flyt och det är lätt att ta till sig det du presenterar.
Intonation
  • En  7-9
Du försöker använda dig av en engelsk språkmelodi.
Du använder dig mestadels av en engelsk språkmelodi.
Du använder en engelsk språkmelodi.
Interaktion med dem som lyssnar
  • Lgr11
Du har viss ögonkontakt med publiken. Du släpper in publiken vid t.ex. frågor på slutet.
Du har ögonkontakt med publiken och hittar tillfällen att låta dem fråga eller vara delaktiga.
Du har god ögonkontakt med publiken släpper in publik och låter dem vara aktiva.
Förberedelser inför presentation
  • Lgr11
  • Lgr11
Du läser din text innantill.
Du har förberett dig för att vara mer publiktillvänd, genom att använda t ex stödord.
Du använder dig av stödord eller andra hjälpmedel för att underlätta din kommunikation till och med publiken.
Vokabulär
Du visar, i test, talat språk och i texter, att du lärt in nya ord.
Du visar, i test, talat språk och i texter, att du lärt in nya ord inom ämnet. Du arbetar aktivt med att utöka ditt ordförråd för att kunna uttrycka dig mer varierat.
Du visar, i test, talat språk och i texter, att du lärt in nya ord inom ämnet. Du arbetar aktivt med att utöka ditt ordförråd för att kunna uttrycka dig mer varierat och tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: