Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamant Geometri - del 2 av 3 (GSk - Skala)

Skapad 2020-03-09 10:21 i Vikaskolan Falun
Matris gjord efter skolverkets Diamant diagnoser.
Grundskola 1 – 9 Matematik

Utvecklingsschema G. GSk - Skala Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna behärskar grundläggande geometriska begrepp och metoder.

GSk1 Skala
Avbildning och perspektiv
1Avbilda en given figur (till hjälp har eleven ett rutmönster).
2 Beskriva placeringen av föremål ur ett visst perspektiv.1b Avgöra vilka figurer som är symmetriska.
GSk2 Skala
Förstoring och förminskning
1 Avgöra i vilken skala en figur (skala 2:1) är avbildad, t.ex. genom att mäta två motsvarande sidor.
2 Avgöra i vilken skala en figur (skala 1:3) är avbildad, t.ex. genom att mäta och jämföra cirk- larnas diametrar.
3 Rita en bild i skala 3:1 dvs. göra en förstoring.
4a Avgöra, med hjälp av en angiven skala, hur stora två avbildade djur är i verkligheten.
4b Avgöra, med hjälp av en angiven skala, hur stora två avbildade djur är i verkligheten.
GSk3 Skala
Avläsa kartor och ritningar
1 Bestämma avståndet mellan två orter (till hjälp finns på kartan en ”linjal” som anger hur långt 10 kilometer är).
2 Bestämma avståndet över en sjö (i detta fall anges skalan som 1:20 000 vilket innebär att 1 cm på kartan motsvaras av 200 m i verkligheten).
3a Avgöra ett föremåls verkliga mått med hjälp av en angiven skala.
3b Avgöra ett föremåls verkliga mått med hjälp av en angiven skala.
GSk4 Skala
Längd-, area- och volymskala.
1 Relationen mellan längdskala och areaskal.
2 Relationen mellan längdskala och areaskal.
3 Relationen mellan längdskala och areaskal.
4 Relationen mellan längdskala och volymskala.
5 Relationen mellan längdskala och volymskala.
6 Relationen mellan längdskala och volymskala.
7 Relationen mellan längdskala och volymskala.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: