Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamant Geometri - del 1 av 3 (GFo - Geometriska former)

Skapad 2020-03-09 10:27 i Vikaskolan Falun
Matris gjord efter skolverkets Diamant diagnoser.
Grundskola 1 – 9 Matematik

Utvecklingsschema G. GFo - Geometriska former Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna behärskar grundläggande geometriska begrepp och metoder.

GFo1 Geometriska former
Grundläggande symmetri
1a Avgöra vilka figurer som är symmetriska.
1b Avgöra vilka figurer som är symmetriska.
1c Avgöra vilka figurer som är symmetriska.
1d Avgöra vilka figurer som är symmetriska.
2a Rita samtliga symmetrilinjer i geometriska figurer.
2b Rita samtliga symmetrilinjer i geometriska figurer.
2c Rita samtliga symmetrilinjer i geometriska figurer.
3a Avgöra vilka bokstäver som är symmetriska.
3b Avgöra vilka bokstäver som är symmetriska.
3c Avgöra vilka bokstäver som är symmetriska.
3d Avgöra vilka bokstäver som är symmetriska.
3e Avgöra vilka bokstäver som är symmetriska.
4 Utgående från en halv symmetrisk figur rita hela figuren.
GFo2 Geometriska former
Avbildning
1 Spegling i linje.
2 Spegling i linje.
3 Spegling i sned linje.
4 Vridning.
5 Vridning.
GFo3 Geometriska former
Plana figurer
1a Namnge åtta plana figurer.
1b Namnge åtta plana figurer.
1c Namnge åtta plana figurer.
1d Namnge åtta plana figurer.
1e Namnge åtta plana figurer.
2a Rita en diameter och en radie i en given cirkel.
2b Rita en diameter och en radie i en given cirkel.
3 Avgöra vilka två sidor i en parallelltrapets som är parallella.
4a Rita in diagonalerna i tre figurer.
4b Rita in diagonalerna i tre figurer.
4c Rita in diagonalerna i tre figurer.
GFo4 Geometriska former
Kroppar
1a Kroppars namn.
1b Kroppars namn.
1c Kroppars namn.
1d Kroppars namn.
1e Kroppars namn.
2a Kubens egenskaper.
2b Kubens egenskaper.
2c Kubens egenskaper.
3a Pyramidens egenskaper.
3b Pyramidens egenskaper.
3c Pyramidens egenskaper.
4a Figurer som bygger upp kroppar.
4b Figurer som bygger upp kroppar.
4c Figurer som bygger upp kroppar.
4d Figurer som bygger upp kroppar.
GFo5 Geometriska former
Likformighet, begrepp
1 Begreppsliga aspekter av likformighet.
2 Begreppsliga aspekter av likformighet.
3 Begreppsliga aspekter av likformighet.
4a Begreppsliga aspekter av likformighet.
4b Begreppsliga aspekter av likformighet.
4c Begreppsliga aspekter av likformighet.
5 Begreppsliga aspekter av likformighet.
6 Begreppsliga aspekter av likformighet.
GFo6 Geometriska former
Likformighet, beräkningar
1 Likformighet där vertikalvinklar och alternatvinklar vid parallella linjer är lika stora.
2 Likformighet där bågvinklar och vertikalvinklar är lika stora.
3 Likformiga rätvinkliga trianglar.
4 Likformiga trianglar, transversalsatsen.
GFo7
Pythagoras sats
1 Bestämma längden av diagonalen i en rektangel.
2 Bestämma avståndet mellan två punkter i ett koordinatsystem.
3 Bestämma rymddiagonalen i ett rätblock.
4 Bestämma arean (höjden) i ett parallelltrapets där två vinklar är räta.
5 Bestämma arena av en kvadrat när man vet att dia- gonalen i en kvadrat med sidan 2 är √2.
GFo8 Geometriska former
Geometriska konstruktioner
1 Konstruera mittpunktsnormal.
2 Konstruera bisektris.
3 Konstruera normal till en linje genom en punkt.
4 Konstruera en triangels medianer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: