Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 7-9 Sinntorpsskolan 2019/2020

Skapad 2020-03-10 12:05 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Kemi

De förmågor som bedömts inom arbetsområdet är markerade i matrisen. Övriga förmågor är sådana som inte har behandlats än.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Samtala/diskutera
Du kan diskutera energi,miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi,miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi,miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Ta ställning
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information/källor
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitlig och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitlig och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitlig och viktiga.
Använda och anpassa information
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.

UNDERSÖKNINGAR

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.
På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Planera/genomföra
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning säkert
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra och dra slutsatser
Du kan jämföra frågor med resultaten i en undersökning.Du kan dra enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultaten i en undersökning. Du kan dra utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultaten i en undersökning. Du kan dra välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett mycket bra sätt.
Rimlighet/Förbättringar
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

BEGREPP

Förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Begreppskunskaper
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Kemi i naturen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett enkelt sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt i kemin. Du ger exempel på energi- omvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i kemin. Du ger exempel och förklarar energi- omvandlingar och materiens kretslopp på ett bra sätt.
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i kemin. Du förklarar energi- omvandlingar och materiens kretslopp på ett mycket bra sätt.
Människans påverkan på naturen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan ge exempel och beskriva några natur-vetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några natur-vetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilket sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några natur-vetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: