Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget - Åk 8 - Vt 2020

Skapad 2020-03-10 14:22 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Historia

År 1914 bröt det första världskriget ut och till följd av den moderna tekniken blev katastrofen större än någon hade kunnat föreställa sig. Industrialiseringen var en förutsättning för krigets tungt utrustade massarméer och krigföringen utvecklade sig till väldiga ”materielslag”. Över tio miljoner människor dödades och ”den gamla goda tiden” med sin ljusa framtidstro var slut.

Första världskriget var kriget som tog världen in i 1900-talet. Gamla imperier försvann och nya länder bildades. Efter kriget införde många länder kvinnlig rösträtt, kvinnorna hade ju faktiskt klarat av jobben när männen var ute krig och nu börjar demokratin växa fram. Den moderna världen för också med sig moderna vapen och många går med i fredsrörelser.

Aldrig mer krig! 21 år senare var det dags igen…

Mål för arbetet med första världskriget:
- Du ska kunna redogöra för första världskriget. Vilka var orsakerna till att kriget började? Vilka konsekvenser fick kriget?

Har ej uppnått kunskapsraven
E
C
A
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period.
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på väl fungerande sätt.
Kunna föra resonemang om orsaker och konsekvenser
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Se samband mellan olika tidsperioder
Du kan se samband mellan olika tidsperioder och på ett enkelt sätt resonera med till viss del underbyggda hänvisningar.
Du kan se förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och på ett utvecklat sätt resonera med relativt väl underbyggda hänvisningar.
Du kan se komplexa samband mellan olika tidsperioder och på ett väl utvecklat sätt resonera med väl underbyggda hänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: