Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: Lärandematris energi 2020

Skapad 2020-03-11 10:55 i Centralskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Fysik

Centralt innehåll Lgr-11:
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för-och nackdelar för miljön.
• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Konkretiserade mål:
Efter detta område ska du ha kunskaper om:
• energiprincipen • olika sorters energi • att energi kan omvandlas från en sort till en annan • vad man menar med arbete i fysiken • vad effekt är • i vilka enheter man mäter arbete, energi och effekt • mekanikens gyllene regel • vad som menas med energikvalitet • vad som menas med fossila bränslen och förnybara energikällor • fördelar och nackdelar med de olika energikällorna. Du ska dessutom kunna använda dina kunskaper för att skapa skriftlig argumenterande text.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området med välutvecklade motiveringar .
Frågor, åsikter och argument
I diskussionerna deltar du på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer deltar du på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna deltar du på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda informationen och anpassa framställning
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
Du kan genomföra olka undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter någon bearbetning går att följa.
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
Använda utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, rimlighet och förbättring
Du kan föra enkla resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också bidra till förslag som förbättrar undersökningen.
Du kan föra utvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Du kan föra välutvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som kan förbättra undersökningen
Dokumentera laborationer
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i bild och text.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp,
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp,
Fysikaliska samband i vardagsliv och samhälle
Du kan föra enkla resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med energi och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med energi och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med energi och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Påverkan på miljö och hållbar utveckling
Du kan föra enkla resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade resonemang hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: