Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK

Skapad 2020-03-12 22:21 i Norrtälje grundsärskola Norrtälje
Grundsärskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Mat, måltider och hälsa

Behöver öva mer på
E
C
A
Eleven kan **medverka** i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. I arbetet **medverkar** eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Eleven kan **bidra** till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge **något** exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge **några** exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge **några** exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.

Miljö och livsstil

Behöver öva mer på
E
C
A
Eleven kan **medverka** i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett **väl fungerande** sätt.

Konsumtion och ekonomi

Behöver öva mer på
E
C
A
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge **något** exempel.
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge **några** exempel.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge **några** exempel.

Ämnesspecifika begrepp

Behöver öva mer på
E
C
A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: