Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmall Prov GEOMETRI

Skapad 2020-03-15 16:58 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Matematik

Det här är inte en formativ lärandematris utan en bedömningsmall hur det har gått på ett specifikt prov. Ditt slutliga betyg kommer att grunda sig på fler bedömningstillfällen.

BEGREPP

E
C
A
1E. Jag visar förståelse för att en skala visar en förminskning
1C. Jag visar att jag kan omvandla mellan längd- , area- och volymskala.
1A. Jag visar förståelse för sambandet mellan volymskala och längdskala och inser att volymen ökar fyra gånger så mycket som längdskalan ökar.
2E. Jag visar att jag kan omvandla längdskala till areaskala 1C. (eller har rätt på någon av de andra skalornas omvandlingar)
2A. (eller jag visar förståelse för sambandet mellan areaskala och längdskala genom att bestämma längdskala korrekt)
2A. Jag visar förståelse för sambanden mellan areaskala, längdskala och volymskala genom att bestämma skalor korrekt.
3E. Jag visar att jag kan avgöra hur många grader en figur måste rotera för att se likadan ut. 2C. (eller visar att jag kan använda likformighet för att beräkna en korrekt längd)
2C. Jag visar att jag kan använda likformighet för att beräkna en korrekt längd av en av två likformiga rektanglar. Jag visar också att det finns två möjliga lösningar.

METOD

E
C
A
4E. Jag kan redovisa hur jag räknar ut diagonalen i en kvadrat med given sida. Jag lämnar korrekt svar. 4C. (eller visar hur jag kan använda Pythagoras sats för att räkna ut en sida i en rätvinklig triangel.)
4C. Jag visar att jag kan använda Pythagoras sats för att räkna ut både en hypotenusa och en katet i två olika rätvinkliga trianglar. 3A. (eller jag visar att jag kan använda en ändamålsenlig metod för att beräkna en icke angiven sträcka i en triangel med hjälp av likformighetsprincipen)
3A. Jag visar att jag kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna arean av en triangel med inskriven likformig triangel, där endast den ena triangelns hypotenusa är angiven.
6E. Jag kan redovisa hur jag räknar ut hur långt ett avstånd på en karta är i verkligheten, när skalan är given. Jag lämnar korrekt svar.
3C. Jag visar att jag kan beräkna areaskala korrekt och redovisar min metod för hur jag löser uppgiften.
5E. Jag visar att jag kan beräkna längden av en diagonal i en rektangel med givna mått.
5C. Jag visar att jag kan använda topptriangelsatsen för att lösa en uppgift.
4A. Jag visar att jag kan beräkna arean av ett område där jag känner till vinkeln på en cirkelsektor och att en triangels katet är densamma som radien i cirkeln.

PROBLEMLÖSNING

E
C
A
7E. Jag visar att jag kan lösa ett problem med hur många rätblock som får plats i ett större rätblock. Jag lämnar korrekt svar. 6C. (eller jag kan lösa delar av ett problem med hur mycket färg det går åt för att måla en cirkel, tex. beräkna areaskalan eller färgåtgång per kvadratmeter)
6C. Jag visar att jag kan lösa ett problem med hur mycket färg som krävs för att måla en cirkel med en viss radie när jag vet hur mycket färg det går åt för att måla en cirkel med en annan radie.
7A. Jag visar att jag kan lösa ett problem att räkna ut arean av ett grått område i en halvcirkel med en inskriven vit triangel.
7C. (eller jag kan lösa delar av att beräkna arean av en av två likformiga trianglar)
7C. Jag visar att jag kan bestämma arean av en av två likformiga trianglar när bas och höjd är given på den ena triangeln och bas är given på den jag ska beräkna. 5A. (eller jag kan beräkna längden av en diagonal i en rektangel där jag måste ta reda på måtten med hjälp av likformighetsprincipen)
5A. Jag visar att jag kan lösa ett problem där jag ska beräkna arean av en rektangel med hjälp av likformighet av två rektanglar och Pythagoras sats.
6A. Jag visar att jag kan lösa ett problem med där jag beräknar hypotenusan och omvandlar längden till steglängd.

RESONEMANG

E
C
A
8E. Jag ger någon förklaring till varför en ekvation är fel, eller anger en rätt ekvation, i ett resonemang om att beräkna en katet i en rätvinklig triangel.
8C. Jag kan ge motiveringar till hur två svar vid en beräkning av den tredje sidan i en triangel kan vara rätt och visar då förståelse för att den tredje sidan kan vara antingen katet eller hypotenusa.
8A. Jag visar att Pythagoras sats gäller när sidor multipliceras med samma tal och att Pythagoras sats även gäller när sidorna multipliceras med x.
9C. Jag kan ge motivering hur resonemang kring hur volym förändras, eller visar en korrekt beräkning till ett av resonemangen.
9A

KOMMUNIKATION

E
C
A
Min redovisning är möjlig att följa, men har några brister.
Min redovisning fungerar och är lätt att följa.
Min redovisning är effektiv och ändamålsenlig. Jag använder algebraisk metod där det är möjligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: