Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris till arbete efter läsning av "En ö i havet" - analys och skrivande

Skapad 2020-03-15 19:37 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Matris till åk 9:s fördjupningsarbete efter läsning av Annika Thors ungdomsroman "En ö i havet"
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Efter att du läst färdigt ungdomsromanen "En ö i havet" ska du på egen hand få fördjupa en del av arbetsområdena som vi bearbetade i samband med läsningen. Nedan visas de aspekter som är relevanta för bedömning av ditt eget arbete:

Om de korta analysuppgifterna med koppling till läsningen

F
E
D
C
B
A
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsaks samband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Om elevens eget arbete

F
E
D
C
B
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Om kamratrespons

F
E
D
C
B
A
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge väutvecklade nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: