Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALMAL01

Skapad 2020-03-16 14:06 i Torsbergsgymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola 1 – 2 Matlagningskunskap

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att yrkesmässigt laga mat med moderna och traditionella hantverksmetoder

E
C
A
Planera och organisera
Förmåga att planera och organisera matlagning inom olika verksamhetsområden.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledaren matlagning.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledaren matlagning.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledaren matlagning.
Hantverk & Metoder
Förmåga att tillaga välsmakande och estetiskt tilltalande anrättningar utifrån trend och tradition
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och i samråd med handledaren maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende.
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och efter samråd med handledaren maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende.
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och efter samråd med handledaren maträtter med god kvalitet när det gäller smak och utseende.
Verktyg och maskiner
Förmåga att använda och vårda redskap, maskiner och annan utrustning.
I arbetet använder eleven med visst handlag vanliga grundläggande metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
I arbetet använder eleven med gott handlag vanliga grundläggande metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag vanliga grundläggande metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Recept & menyer
Förmåga att utforma recept och menyer för olika verksamheter.
Eleven utformar med handledning recept, matsedlar och menyer .
Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer.
Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menye.
Ekonomi och portioner
Kunskaper om ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
Eleven redogör översiktligt för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt deras hantering och förvaring
Eleven redogör utförligt för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt deras hantering och förvaring.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt deras hantering och förvaring.
Hygien & arbetsmiljö
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelse rom hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Utvärdering
Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk.
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk.
förståelse för branschen
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han sin egen förmåga med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han sin egen förmåga med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han sin egen förmåga med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: