Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP C1, Skriva berättande text år 6 vt-20 - SvA

Skapad 2020-03-16 15:37 i Esperedskolan Halmstad
Nationella prov berättande text, vårterminen 2020 - SvA
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * Berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. * enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. * händelser räknas upp och utvecklas något.
Relativt tydligt innehåll. * Berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. * utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. * händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Tydligt innehåll. * Berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. * välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. * upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och avslutning * berättelsen hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt * Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv
Relativt väl fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom en relativt väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning * berättelsen hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt * Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv
Väl fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat genom väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning * berättelsen hålls samman på ett väl fungerande sätt * Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv
Språk
Viss språklig variation * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för... språkriktighet [används] på ett i huvudsak fungerande sätt * meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande * Tempus används på ett i huvudsak fungerande sätt
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] på ett relativt väl fungerande sätt * Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad. * Tempus används på ett relativt väl fungerande sätt
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för... språkriktighet [används] på ett väl fungerande sätt * Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad. * Tempus används på ett väl fungerande sätt
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] på ett i huvudsak fungerande sätt * Stavfel finns och kan återspegla ljuduppfattningen * Stor/liten bokstav och punkt används på ett i huvudsak fungerande sätt
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] på ett relativt väl fungerande sätt * Vissa stavfel finns med de stör inte förståelsen * Stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett relativt väl fungerande sätt
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] på ett väl fungerande sätt * Få stavfel finns. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: