Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning repetition åk 9 vt 20

Skapad 2020-03-17 21:04 i Vallonskolan Östhammar
Denna matris hör till en del av en repetitionskurs i matematik vt 20. Matrisen tar bara upp "metodmål" samt i någon mån begreppsmål. Nivåerna är INTE kopplade till betygskriterierna utan en skattningsskala som anges i inledningen.
Grundskola 7 – 9 Matematik

De här matrisen tar upp metodmål (och några begreppsmål) inom området tal. Det som tas upp är sambanden mellan räknesätten, och hur dessa kan användas för enkel ekvationslösning i ett steg, samt potenser och rötter.

Potenser och rötter

1
Har testat, och kan ännu ej
2
Jobbar aktivt med detta
3
Kan och förstår så väl, att uppgifterna vanligen lösas utan hjälp när man övar på just det här.
4
Jobbar med uppgifterna som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Kan och förstår så väl att uppgifterna vanligen löses utan hjälp även när de förekommer blandat med andra uppgifter.
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll, och kan tillämpa i nya sammanhang (när det är relevant).
Kan skriva upprepad multiplikation i potensform och tvärt om
Känner till att potenser och rötter är inversa räkneoperationer
Kan beräkna värdet av givna potenser
Kan skriva om multiplikation av två potenser med samma bas som en potens (positiva exponenter)
Kan beräkna kvadratoten ur jämna kvadrater under 100 i huvudet
Kan beräkna kvadratrötter med hjälp av miniräknare

Subtraktion och addition av enkla decimaltal

1
Har testat, och kan ännu ej
2
Jobbar aktivt med detta
3
Kan och förstår så väl, att uppgifterna vanligen lösas utan hjälp när man övar på just det här.
4
Jobbar med uppgifterna som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Kan och förstår så väl att uppgifterna vanligen löses utan hjälp även när de förekommer blandat med andra uppgifter.
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll, och kan tillämpa i nya sammanhang (när det är relevant).
Kan addera och subtrahera enkla decimaltal
Exempel: 3,8 - 0,95 4,3 + 1,74

Primtal och delbarhetsregler

1
Har testat, och kan ännu ej
2
Jobbar aktivt med detta
3
Kan och förstår så väl, att uppgifterna vanligen lösas utan hjälp när man övar på just det här.
4
Jobbar med uppgifterna som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Kan och förstår så väl att uppgifterna vanligen löses utan hjälp även när de förekommer blandat med andra uppgifter.
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll, och kan tillämpa i nya sammanhang (när det är relevant).
Kan delbarhetsreglerna för 2, 3, 5, 6, 9 och 10
Kan begreppen primtal och sammansatta tal
Kan avgöra om ett tal inom talområdet 0 - 400 är ett primtal
Kan primtalsfaktorisera tal
Kan beräkna siffersumman för tal

Överslagsräkning

1
Har testat, och kan ännu ej
2
Jobbar aktivt med detta
3
Kan och förstår så väl, att uppgifterna vanligen lösas utan hjälp när man övar på just det här.
4
Jobbar med uppgifterna som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Kan och förstår så väl att uppgifterna vanligen löses utan hjälp även när de förekommer blandat med andra uppgifter.
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll, och kan tillämpa i nya sammanhang (när det är relevant).
Kan välja rätt svarsalternativ med hjälp av överslagsräkning vid multiplikation och division med decimaltal
Ex: 550,4/4,98 234,6 * 0,039

Bråk och decimaltal

1
Har testat, och kan ännu ej
2
Jobbar aktivt med detta
3
Kan och förstår så väl, att uppgifterna vanligen lösas utan hjälp när man övar på just det här.
4
Jobbar med uppgifterna som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Kan och förstår så väl att uppgifterna vanligen löses utan hjälp även när de förekommer blandat med andra uppgifter.
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll, och kan tillämpa i nya sammanhang (när det är relevant).
Kan storleksordna bråk
Kan storleksordna decimaltal
Kan växla mellan bråk-, decimal- och procentform
Kan beräka given bråkdel av ett bråk
Exempel: Vad är hälften av 1/3?

Prioriteringsreglerna

1
Har testat, och kan ännu ej
2
Jobbar aktivt med detta
3
Kan och förstår så väl, att uppgifterna vanligen lösas utan hjälp när man övar på just det här.
4
Jobbar med uppgifterna som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Kan och förstår så väl att uppgifterna vanligen löses utan hjälp även när de förekommer blandat med andra uppgifter.
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll, och kan tillämpa i nya sammanhang (när det är relevant).
Kan tillämpa prioriteringsreglerna utan parenteser
Ex: 5 + 2 * 4 = 5 + 8 = 13
Kan tillämpa prioriteringsreglerna med parenteser
Ex: (5 + 2) * 8 = 10 * 8 = 80

Innehållsdivision

1
Har testat, och kan ännu ej
2
Jobbar aktivt med detta
3
Kan och förstår så väl, att uppgifterna vanligen lösas utan hjälp när man övar på just det här.
4
Jobbar med uppgifterna som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Kan och förstår så väl att uppgifterna vanligen löses utan hjälp även när de förekommer blandat med andra uppgifter.
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll, och kan tillämpa i nya sammanhang (när det är relevant).
Kan använda innehållsdivision vid räkning med heltal
Ex: 6000/2000 6000/200
Kan använda innehållsdivision vid räkning med decimaltal
Ex: 1/0,2 3/0,25
Kan använda innehållsdivision vid räkning med bråk
Ex: 2/(1/3) (1/2)/(1/4)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: