Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO puberteten år 6

Skapad 2020-03-18 09:07 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Kunskapskrav i Biologi
Grundskola 6 Biologi

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Bedömningen avser

Ännu ej uppnått kunskapskraven
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förtydligande
Förmåga att
Samtala och diskutera, samt förtydliga frågor, åsikter & argument
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du kan diskutera hur du påverkas under puberteten och kan skilja på fakta och vad du själv tycker och tänker, samt ta ställning i vad du anser vara bäst. Du kan använda dig av andras åsikter och tankar och med hjälp av dem utveckla din egen diskussion.
Förmåga att
Samtala och diskutera
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Du kan skriva texter så att dina klasskompisar och andra förstår vad du menar och får ett flyt i texten.
Förmåga att
använda begrepp och se sammanhang
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Du förstår vad puberteten innebär och kan använda dig av begrepp och förklara samband mellan vad som sker i kroppen och hur det påverkar individen.
Förmåga att
resonera
Ännu ej uppnått kunskapskraven
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Du kan resonera om hur puberteten påverkar dig och din kropp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: