Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig examination av nordiska språk

Skapad 2020-03-18 11:11 i Färsingaskolan Sjöbo
Eleverna har i uppgift att spela in sig själva alternativt ha en muntlig redovisning för klassen kring nordiska språk och minoritetsspråk.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Eleverna gör en podd/vlogg där de resonerar, tänker till och pratar om nordiska språk och minoritetsspråk.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Innehållet/stoffet är enkelt och eleven anpassar sig någorlunda till tänkt syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla resonemang om svenska språkets historia, ursprung och kan på ett enkelt vis jämföra med närliggande språk och beskriva likheter och skillnader.
Innehållet/stoffet är relativt väl valt och utvecklat och eleven anpassar sig väldigt väl till tänkt syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva likheter och skillnader.
Innehållet/stoffet är väl valt och väl utvecklat och eleven anpassar sig väldigt väl till tänkt syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva likheter och skillnader.
Innehållet/stoffet är väldigt väl valt/genomtänkt och välutvecklat och eleven anpassar sig väldigt väl till tänkt syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva likheter och skillnader.
Genomförande
Eleven kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse kring minoritetsspråk och nordiska språk med en fungerande struktur. Presentationen har en röd tråd och i huvudsak fungerande inledning och avslutning.
Eleven kan förbereda och genomföra en muntlig redogörelse kring minoritetsspråk och nordiska språk med en fungerande struktur. Presentationen har en tydlig röd tråd och en fungerande inledning och avslutning.
Eleven kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse kring minoritetsspråk och nordiska språk med en god fungerande struktur. Presentationen har en tydlig röd tråd och en väl fungerande inledning och avslutning.
Eleven kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörelse kring minoritetsspråk och nordiska språk med en mycket god struktur. Presentationen har en tydlig röd tråd och en mycket väl fungerande inledning och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: