Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PM - Strindberg

Skapad 2020-03-19 19:08 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 3 Svenska

F
E
C
A
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Texten innehåller en presentation av frågeställningen. − Texten innehåller en rimlig beskrivning av texterna. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från böckerna. − Texten innehåller slutsatser som delvis bygger på textreferaten. − Texten utmärks delvis av objektivitet saklighet. − Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Texten innehåller en presentation av frågeställningen. − Texten innehåller en rimlig beskrivning av texterna. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från böckerna. Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. − Slutsatserna presenteras i ett utvecklat resonemang som är klart uttryckt och bygger, i huvudsak, på textreferaten. − Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. − Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med referatmarkörer.
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Texten innehåller en presentation av frågeställningen. − Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från böckerna. Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. − Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt på textreferaten. − Texten utmärks av objektiv saklighet. − Citat- och referattekniken är väl fungerande.
Disposition och sammanhang
Texten har disposition med inledning, huvuddel och avslutning samt fungerande textbindning. Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken.
Texten har en tydlig disposition inledning, huvuddel, avslutning och textbindning samt god balans mellan olika delar.
Texten är väldisponerad genom väl fungerande inledning, huvuddel, avslutning och textbindning samt god balans mellan olika delar.
Språk och stil
Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket är klart och bär upp elevens resonemang. Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Helhetsbedömning
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten är ett PM om frågeställningen som till viss del kan fylla syftet att informera och intressera.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten är ett PM om frågeställningen som kan fylla syftet att informera och intressera.
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten är ett PM om frågeställningen som väl kan fylla syftet att informera och intressera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: