Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris litteraturhistoria 2020

Skapad 2020-03-22 11:02 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Dystopijämförelse
Du beskriver de olika delarna av jämförelsen översiktligt.
Du beskriver de olika delarna och jämförelsen innehåller tydliga likheter och skillnader.
Du beskriver de olika delarna på olika plan och man ser tydligt hur tiden verken tillkom speglas i vad som skildras som en dystopi.
Du beskriver och jämför de olika delarna och visar i din jämförelse att du ser hur de olika delarna, både i verken och i tiden de är skapade i, samspelar.
Karaktärspresentation
Presentationen visar att man är bekant med karaktären och känner till händelseförloppet i det verk karaktären verkar i.
Presentationen visar att man är bekant med karaktären och de som finns omkring och känner till händelseförloppet i det verk karaktären verkar i. Presentationen är präglad av karaktärens personlighet.
Filmen visar att man är väl bekant med karaktären, andra betydelsefulla personer och deras inbördes relationer och känner till händelseförloppet i det verk karaktären verkar i väl. Inställning och synvinkel är tydligt präglade av hurdan karaktären är.
Presentationen visar att man är väl bekant med karaktären, andra betydelsefulla personer och deras inbördes relationer och känner till händelseförloppet i det verk karaktären verkar i väl. Den skapar en personlig relation mellan huvudkaraktären och tittarna. Presentationen är präglad av tiden och strömningarna i verket, och visar huvudkaraktärens relation till dessa.
Prov
Du gör enkla gissningar och vet vilka författare som finns att välja mellan. Du kommenterar språk, innehåll och genre på alla texterna.
Du gör gissningar på samtliga texter som har med hur författarna brukade skriva, om innehåll och genre. Motiveringarna är tydligt skrivna.
Dina motiveringar grundar sig relativt väl i författarnas faktiska liv, omgivningar och verk. Några minnesluckor och felaktiga gissningar kan tillåtas. Svaren är något översiktliga.
Dina motiveringar grundar sig väl i författarnas faktiska liv, omgivningar och verk. Du formulerar sig fylligt och redovisar mycket detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: