Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SERSER01 2020-2021

Skapad 2020-03-23 14:42 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Servering 1
Gymnasieskola Serveringskunskap

Bedömningsmatris för servering 1

1. Planera och organisera

Mise en Place och arbetsordning.
 • Ser  -   Metoder, material, redskap och annan utrustning som används vid servering.
 • Ser  -   Uppdukningar i matsal.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
1A. Planera, duka och organisera arbetet
Mise en place. Eleven planerar vad som behöver förberedas innan gästen kommer genom en arbetsordning. Det kan vara: vattenbad i matsalen, tallrikar, menyer, olika typer av glas, olika drycker, temperering av vin. Starta upp diskmaskinen.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare olika arbetsuppgifter i matsal. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare metoder, material, redskap och annan utrustning som passar för uppgiften.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare olika arbetsuppgifter i matsal. I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare metoder, material, redskap och annan utrustning som passar för uppgiften
Eleven planerar och organiserar med säkerhet olika arbetsuppgifter i matsal. I planeringen väljer eleven med säkerhet metoder, material, redskap och annan utrustning som passar för uppgiften.
1B. Dukningar och materialkännedom
Olika passande servettvikningar, dukar och olika dukningar.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Väljer i samråd med handledare passande material för dukning med handledare.
Väljer efter samråd med handledare passande material för dukning efter samråd med handledare
Väljer med säkerhet passande material för dukning utan samråd med handledare.
1C. Materalkännedom
Materialkännedom om glas, bestick, tallrikar och övriga tillbehör.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Har viss materialkännedom
Har god materialkännedom
Har mycket god materialkännedom

2. Presentera, rekommendera och bemöta

 • Ser  -   Bärtekniker i matsal.
 • Ser  -   Olika typer av serveringssätt, till exempel fatservering och bufféservering.
 • Ser  -   Matsedlars och dryckeslistors uppbyggnad.
 • Ser  -   Ansvarsfull alkoholservering och alkoholpolitik.
 • Ser  -   Kommunikation, både verbal och icke verbal, gästbemötande, service och försäljning.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
2A. Serveringsmetoder
Servera mat på olika sätt: Tallriksservering, fatservering och bufféservering.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Utför med visst handlag servering av mat i gästmatsal.
Utför med gott handlag servering av mat i gästmatsal.
Utför med mycket gott handlag servering av mat i gästmatsal.
2B. Presentera mat
Presentera mat utifrån given meny
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven presenterar och rekommenderar med viss säkerhet mat utifrån en given meny i samråd med handledare.
Eleven presenterar och rekommenderar med säkerhet mat utifrån en given meny efter samråd med handledare.
Eleven presenterar och rekommenderar med god säkerhet mat utifrån en given meny utan samråd med handledare.
2C. Kunskaper om drycker
Kunskaper om olika drycker
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven har vissa kunskaper om drycker
Eleven har goda kunskaper om drycker
Eleven har mycket goda kunskaper om drycker
2D. Dryckesservering
Servera dryck i rätt glas och rätt mängd till gästen
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven serverar med viss säkerhet och visst handlag dryck i samråd med handledare utifrån en given dryckeslista i matsal.
Eleven serverar med viss säkerhet och gott handlag dryck efter samråd med handledare utifrån en given dryckeslista i gästmatsal.
Eleven serverar med säkerhet och mycket gott handlag utan samråd med handledare dryck utifrån en given dryckeslista i gästmatsal
2E. Presentation av dryck
Presentera dryck utifrån given meny.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven presenterar och rekommenderar med viss säkerhet dryck utifrån en given meny i samråd med handledare.
Eleven presenterar och rekommenderar med säkerhet dryck utifrån en given meny efter samråd med handledare.
Eleven presenterar och rekommenderar med god säkerhet dryck utifrån en given meny utan samråd med handledare.
2F. Gästbemötande
Bemöta gästen på ett serviceinriktat sätt.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven bemöter gästen och utför i samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt.
Eleven bemöter gästen och utför efter samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt.
Eleven bemöter gästen och utför utan samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt.
2G. Kassaarbete och kassarutiner
Eleven ska kunna ta betalt av gäst och använda kassaapparat samt kortläsare.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven utför kassaarbete i samråd med handledare.
Eleven utför kassaarbete efter samråd med handledare
Eleven utför kassaarbete utan samråd med handledare.

3. Arbeta och utvärdera.

Kännedom om alkohollagen, livsmedelslagstiftning som tex. innehåll i maträtter, bestämmelser om hygien.
 • Ser  -   Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel i fråga om hygien, ergonomi och säkerhet samt ändamålsenlig klädsel.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
3A. Hygien, ergonomi och lagar
Lagstiftning att följa är främst livsmedelslagstiftningen, alkohollagstiftningen och arbetsmiljöverkets lagar.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven kan i samråd med handledare följa arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven kan efter samråd med handledare följa arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven kan utan samråd med handledare följa arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser.
3B. Hygien och ergonomi
Personlig hygien och rena kläder. Ergonomiskt för kropp och själ.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven arbetar i samråd med handledare hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv utifrån lagstiftningen.
Eleven arbetar efter samråd med handledare hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv utifrån lagstiftningen.
Eleven arbetar med säkerhet hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv utifrån lagstiftningen.
3C. Utvärdering
Hur gick det? Blev det enligt planeringen, kunde något göras bättre?
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

APL Servering

Serveringsövningar under APL
 • Ser  -   Metoder, material, redskap och annan utrustning som används vid servering.
 • Ser  -   Uppdukningar i matsal.
 • Ser  -   Arbetsorganisation och servering av mat och dryck i matsal.
 • Ser  -   Bärtekniker i matsal.
 • Ser  -   Olika typer av serveringssätt, till exempel fatservering och bufféservering.
 • Ser  -   Kommunikation, både verbal och icke verbal, gästbemötande, service och försäljning.
 • Ser  -   Kassaarbete och kassarutiner.
 • Ser  -   Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel i fråga om hygien, ergonomi och säkerhet samt ändamålsenlig klädsel.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
1A. Planera, duka och organisera arbetet
Mise en place.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare olika arbetsuppgifter i matsal. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare metoder, material, redskap och annan utrustning som passar för uppgiften.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare olika arbetsuppgifter i matsal. I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare metoder, material, redskap och annan utrustning som passar för uppgiften
Eleven planerar och organiserar med säkerhet olika arbetsuppgifter i matsal. I planeringen väljer eleven med säkerhet metoder, material, redskap och annan utrustning som passar för uppgiften.
1B. Dukningar och materialkännedom
Duka för gäster
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Väljer i samråd med handledare passande material för dukning med handledare.
Väljer efter samråd med handledare passande material för dukning efter samråd med handledare
Väljer med säkerhet passande material för dukning utan samråd med handledare.
2A. Mat Serveringsmetoder 2B. Presentera mat
Presentera och servera mat utifrån given meny
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven presenterar, rekommenderar och serverar med viss säkerhet mat utifrån en given meny i samråd med handledare.
Eleven presenterar, rekommenderar och serverar med säkerhet mat utifrån en given meny efter samråd med handledare.
Eleven presenterar, rekommenderar och serverar med god säkerhet mat utifrån en given meny med mycket gott handlag.
2D. Dryckesservering 2E. Presentation av dryck
Presentera och servera dryck utifrån given dryckeslista
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven presenterar, rekommenderar och serverar med viss säkerhet dryck utifrån en given dryckeslista i samråd med handledare.
Eleven presenterar, rekomenderar och serverar med viss säkerhet och gott handlag dryck efter samråd med handledare utifrån en given dryckeslista.
Eleven presenterar, rekomenderar och serverar med säkerhet och mycket gott handlag dryck utifrån en given dryckeslista i gästmatsal
2F. Gästbemötande
Bemöta gästen på ett serviceinriktat sätt
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven bemöter gästen och utför i samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt.
Eleven bemöter gästen och utför efter samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt.
Eleven bemöter gästen och utför utan samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt.
3A. Hygien, ergonomi och lagar
Följa aktuell lagstiftning
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven kan i samråd med handledare följa arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven arbetar efter samråd med handledare hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv utifrån lagstiftningen.
Eleven kan utan samråd med handledare följa arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: