Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matlagning3

Skapad 2020-03-23 18:26 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Ämnet matlagningskunskap behandlar grundläggande matlagningsmetoder och variationer av dem samt hur matlagningens historia och olika mattraditioner påverkar dagens matlagning. I ämnet behandlas också hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet. Dessutom behandlas bestämmelser om hygien och arbetsmiljö vid matlagning.
Gymnasieskola Matlagningskunskap

Yrkesmässig matlagning och metoder, tekniker, redskap, maskiner och annan utrustning avsedd för restaurang och storkök.Råvarors kvalitet och näringsinnehåll samt ekonomiska beräkningar när det gäller val av råvaror och prissättning av maträtter.Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Matlagning/plannering
Förmåga att planera och organisera matlagning inom olika verksamhetsområden.
Kunskapskrav Betyget E Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och i samråd med handledare maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende .Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
Kunskapskrav Betyget C Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar
Betyget A Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare maträtter med god kvalitet när det gäller smak och utseende. Eleven utför arbetet inom angivna tidsramar .I arbetet använder eleven med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften.
Användningmaskiner/redskap/handlag
använda och vårda redskap, maskiner och annan utrustning.
I arbetet använder eleven med visst handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften
I arbetet använder eleven med gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften.
Smak,Trend,Tradition,Estetik
Förmåga att tillaga välsmakande och estetiskt tilltalande anrättningar utifrån trend och tradition
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och i samråd med handledare maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare maträtter med god kvalitet när det gäller smak och utseende.
Ekonomi,inköp,förvaring
Kunskaper om ekonomiska konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
I arbetet redogör eleven översiktligt för kemiska och fysikaliska processer vid matlagning samt vid hantering och förvaring av råvaror. Dessutom utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar vid val av råvaror och prissättning av maträtter.
I arbetet redogör eleven utförligt för kemiska och fysikaliska processer vid matlagning samt vid hantering och förvaring av råvaror. Dessutom utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar vid val av råvaror och prissättning av maträtter.
I arbetet redogör eleven utförligt och nyanserat för kemiska och fysikaliska processer vid matlagning samt vid hantering och förvaring av råvaror. Dessutom utför eleven med säkerhet ekonomiska beräkningar vid val av råvaror och prissättning av maträtter.
Näringslära
Kunskaper om näringslära vid matlagning.
I arbetet redogör eleven översiktligt för kemiska och fysikaliska processer vid matlagning samt vid hantering och förvaring av livsmedel
I arbetet redogör eleven utförligt för kemiska och fysikaliska processer vid matlagning samt vid hantering och förvaring av råvaror.
I arbetet redogör eleven utförligt och nyanserat för kemiska och fysikaliska processer vid matlagning samt vid hantering och förvaring av råvaror.
Recept/Menyer
Förmåga att utforma recept och menyer för olika verksamheter.
Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer.
Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer.
Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer.
Hygien/Arbetsmiljö/Ergonomi
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Förmåga att utvärdera utfört sitt arbete och resultat. Egenkontroll
.När arbetet är utfört utvärderar eleven i samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll.Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Utvärdering
Förmåga att utvärdera utfört sitt arbete och resultat.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Samarbeta/kommunicera
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. vi
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: