Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA vt åk 3 2020 (NP)

Skapad 2020-03-23 19:38 i Surteskolan Ale
Lärandematris som utgår från de nationella proven vt 2020
Grundskola 3 Matematik
Innehåll
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov A
Muntlig uppgift i grupp: Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Enkla problem.
A Kravnivå 3 av 4 kriterier.
Delprov B,
Enkla tabeller och diagram. Enkla problem.
B Kravnivå 11 av 16 poäng.
Delprov C
De fyra räknesätten.
C Kravnivå 11 av 16 poäng.
Delprov D
Grundläggande geometriska objekt. Mäta, jämföra och uppskatta längd, omkrets och area.
D Kravnivå 14 av 20 poäng.
Delprov E
Lösa enkla problem.
E Kravnivå 9 av 15 poäng.
Delprov F 1
Välja och använda skriftliga räknemetoder (Addition)
F Kravnivå F1: 7 av 10 poäng.
Delprov F 2
Välja och använda skriftliga räknemetoder (Subtraktion)
F Kravnivå F2: 6 av 10 poäng.
Delprov G 1
Uppdelning av tal. Överslagsräkning. Enkla tal i bråkform.
G Kravnivå G1: 10 av 14 poäng.
Delprov G 2
Huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
G Kravnivå G2: 9 av 12 poäng.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: