Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 VT20

Skapad 2020-03-26 15:04 i Stenkulan Lerum
Matris visar elevens bedömda förmåga baserat på arbetet inom arbetsområde "Kap 3. Algebra och ekvationer"
Grundskola 7 – 9 Matematik
På väg
E
C
A
Problemlösning
Förmåga att: "formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder"
Grundläggande
God
Mycket god
Begrepp
Förmåga att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
Grundläggande
God
Mycket god
Metod
Förmåga att: "välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter"
Grundläggande
God
Mycket god
Kommunikation
Förmåga att: "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser"
Grundläggande
God
Mycket god
Resonemang
Förmåga att: "föra och följa matematiska resonemang"
Grundläggande
God
Mycket god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: