Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett äventyr till sjöss

Skapad 2020-03-27 16:21 i Nolhagaskolan Alingsås
Bedömning av skrivuppgift där eleverna levandegör och berättar om ett av Odysseus äventyr utifrån en besättningsmans perspektiv.
Grundskola 7 Svenska

Bedömning av skrivuppgift där där du ska levandegöra och berätta om ett av Odysseus äventyr utifrån en besättningsmans perspektiv. Du utgår från en av sammanfattningarna på Unga Fakta - grekisk mytologi, och bygger ut texten med besättningsmannens upplevelser, känslor och tankar. Du gestaltar både personer och miljöer.

Eftersom huvudberättelsen redan är given kommer inte dramaturgi och berättelsekurva att bedömas.

Berättande text

Behöver träna mer på:
Nivå 1
på väg mot nivå 2.
Se kommentarer för vad som saknas i kommentarsfältet under matrisen.
Nivå 2
På väg mot nivå 3
Se kommentarer för vad som saknas i kommentarsfältet under matrisen.
Nivå 3
Innehåll
Du utgår från ett av äventyren som Odysseus är med om. Du berättar historien utifrån en besättningsmans perspektiv. I texten har du med några egna idéer, händelser och upplevelser utöver originaltextens. I texten finns enkla gestaltande beskrivningar av t.ex miljö och personer.
Du utgår från ett av äventyren som Odysseus är med om. Du berättar historien utifrån en besättningsmans perspektiv. I texten har du med flera egna idéer, händelser och upplevelser utöver originaltextens. I texten finns passande gestaltande beskrivningar
Du utgår från ett av äventyren som Odysseus är med om. Du berättar historien utifrån en besättningsmans perspektiv. I texten har du med flera välfunna och väl passande egna idéer, händelser och upplevelser utöver originaltextens. I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar
Struktur
Struktur: Hur texten är uppbyggd och hänger ihop, t.ex genom en tydlig röd tråd, inledning och avslutning, styckeindlening/markering.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är lämpligt Eleven använder någon retorisk fråga och/eller någon liknelse vilka fungerar i huvudsak i sammanhanget.
Ordvalet är relativt varierat och passar texttypen relativt väl. Eleven använder retoriska frågor och liknelser som fungerar relativt väl i sammanhanget
Ordvalet är varierat och passar texttypen väl. Eleven använder retoriska frågor och liknelser som fungerar väl i sammanhanget.
Skrivregler
Meningsbyggnad Tempus stavning skiljetecken
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempusbruket fungerar relativt väl. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempusbruket fungerar väl. Eleven följer väl skriftsspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: