Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteraturens historia klass 04A vt 2020

Skapad 2020-03-30 09:22 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
Lägre nivå
Mot högre nivå
Mot högre nivå
Hög nivå
Läsa
Du läser text så åhörarna emellanåt inte uppfattar innehållet - omläsning förekommer.
Du läser text så att åhörarna uppfattar innehållet – stakning kan förekomma.
Du läser text utan att staka dig.
Du läser text utan att staka dig och engagerar åhörarna genom att variera rösten.
Framföra åsikter
Budskap och bokens innehåll kopplat till författare, samhälle och epok.
Du framför åsikter utan att underbygga med argument och för enkla resonemang som någon gång är underbyggda, d v s du uttrycker en värdering eller ett konstaterande.
Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument och du för enkla och till viss del underbyggda resonemang, d v s du uttrycker en värdering eller ett konstaterande utifrån fakta utan förklaring.
Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument och du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt och ger exempel.
Du framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument och du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt, ger exempel som förtydligar din förklaring och/eller ger en parallell/kontrast till något annat (jämför).
Presentera muntligt
Du redogör, d v s - det finns en inledning och en avslutning, - du har ögonkontakt med åhörarna någon gång, - du talar så innehållet är svårt att uppfatta, - du använder inte gester och mimik vilket försvårar förståelsen av innehållet.
Du redogör enkelt, d v s - det finns en röd tråd i din presentation med inledning och avslutning, - du har ögonkontakt med åhörarna någon gång, - du talar tydligt men emellanåt kan innehållet vara svårt att uppfatta och - du använder gester och mimik i mindre utsträckning för att understryka det sagda .
Du redogör utvecklat, d v s - det finns en genomtänkt röd tråd i din presentation med tydlig inledning och avslutning, - du har ögonkontakt med åhörarna under större delen av tiden, - du talar tydligt så att det är lätt att uppfatta innehållet och - du visar engagemang genom att understryka det sagda med gester och mimik.
Du redogör välutvecklat, d v s - det finns en genomtänkt röd tråd i din presentation med tydlig intresseväckande inledning och avslutning som knyter ihop redogörelsen, - du har ögonkontakt med åhörarna hela tiden, - du talar tydligt så att det är lätt att uppfatta innehållet och - du visar engagemang genom att understryka det sagda med gester och mimik samt skapar intresse genom att variera rösten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: