Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industrirevolutionen

Skapad 2020-03-30 16:24 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris till inlämningen av Mindomo-tankekarta.
Grundskola 7 Religionskunskap Historia

Bedömning av tankekartan om Industrirevolutionen

Inte godkänt
Beskrivanivå
Förklaranivå
Djup förklarande nivå
KUNSKAPENS DJUP
Resonemang om orsaker och följder
Du beskriver några enkla orsaker eller följder mellan dina faktapunkter och sätter in dem i rätt sammanhang.
Du förklarar flera viktiga orsaker och följder mellan faktapunkterna och ritar upp dem i tankekartan om det passar.
Du ritar upp lite längre samband och förklarar mera självständigt, orsaker, följder eller tekniken bakom på ett hållbart sätt.
KUNSKAPENS BREDD
Flera olika exempel. Flera liknande fall.
Du redogör för de viktigaste faktapunkterna från målsättningslappen under varje produktionsfaktor.
Du redogör för de flesta faktapunkterna, även de kursiverade. Du använder begreppen Skifte, Urbanisering, Förläggare, Massproduktion och Triangelhandel på rätt sätt.
Du besvarar alla faktapunkterna i målsättningen utförligt och använder begreppen Massproduktion och Förläggare korrekt.
KÄLLKRITIK
Inlämningen om Barn i fabrikerna.
Du har lämnat in uppgiften om barnarbetarna och visar förståelse för att vissa källor är mera pålitliga än andra.
Du använder de källkritiska begreppen Tendens Närhet och Beroende på ett korrekt sätt.
Du använder de källkritiska begreppen helt korrekt och gör en nyanserad avvägning av tillförlitligheten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: