Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Grundsärskolan 1-6

Skapad 2020-04-02 09:34 i Kärnhuset ML Halmstad
Grundsärskola 1 – 6 Modersmål

E
C
A
Elevnära ämnen
Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerandesätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor med ett delvis ändamålsenligt ordförråd.
Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor med ett ändamålsenligt ordförråd.
Vardagliga händelser
Dessutom medverkar eleven i att berätta om vardagliga händelser.
Dessutom berättar eleven om vardagliga händelser på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom berättar eleven om vardagliga händelser på ett väl fungerande sätt.
Läsa texter
Eleven kan med stöd av bilder medverka i att läsa texter med kända ord och bekant innehåll.
Eleven kan med visst flyt läsa texter med bekant innehåll.
Eleven kan med flyt läsa texter med bekant innehåll.
Förståelse för texterna
Genom att medverka i att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Uttrycka sig i skrift
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven medverka i att uttrycka sig i skrift.
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven uttrycka sig i skrift på ett delvis fungerande sätt.
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven uttrycka sig i skrift på ett väl fungerande sätt.
Tradition eller högtid
Eleven kan också bidra till resonemang om någon tradition eller högtid med betydelse för eleven i områden där modersmålet talas.
Eleven kan också föra enkla resonemang om några traditioner och högtider i områden där modersmålet talas.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om några traditioner och högtider i områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: