Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktiskt arbete

Skapad 2020-04-02 10:05 i Vårbyskolan Huddinge
Bedömningsmatris i det praktiska arbetet HKK.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
På väg
E
C
A
ANSVAR
Arbetar korta stunder med handledning.
Tar ansvar över egna uppgifter, fullföljer med handledning.
Tar ansvar över uppgiften och för arbetet framåt. Fullföljer med viss handledning.
Tar ansvar över uppgiften och för arbete framåt. Arbetar självständigt.
LÄSA RECEPT OCH ORGANISERA
Visar liten förmåga att förstå recept och att organisera sitt arbete. Behöver hjälp att planera sitt arbete.
Behöver lite hjälp att förstå recept och ibland hjälp med att planera arbetet.
Behöver ingen hjälp att förstå recept men ibland hjälp med att planera arbetet. Kan använda måtten korrekt
Behöver ingen hjälp med recept och kan planera sitt arbete själv. Ändra om något oförutsett inträffar för att det ska bli ett bra resultat.
REDSKAP
Visar på liten förståelse för lämpliga redskapsval. Behöver stöttning med vilket redskap som ska användas och varför.
Väljer ut och använder lämpliga redskap. Behöver viss handledning ibland.
Väljer oftast ut och lämpliga redskap.
Väljer bra och lämpliga redskap hela tiden. Hittar bra alternativ om redskap saknas.
HYGIEN
Visar på liten förmåga när det gäller hygien i köket. Behöver stöttning och handledning.
Diskar ”rätt”, använder diskmetod men diskar under rinnande vatten. Får det mesta rent och snyggt efter handledning.
Diskar ”rätt”, använder diskmetod, låter ibland vattnet stå och rinna. Får det mesta rent och snyggt.
Diskar ”rätt”, använder diskmetod. Allt mycket snyggt och rent.
HANDLAG, SKICKLIGHET OCH KREATIVITET
Visar på liten förmåga vid matlagning och bakning. Behöver kontinuerlig handledning.
Har kommit en bit på väg med matlagning och bakning. Behöver handledning.
Har kommit en bit på väg med matlagning och bakning. Behöver viss handledning i särskilda situationer.
Arbetar säkert, noggrant och självständigt. Tänker kreativt, kommer med egna idéer.
MILJÖTÄNK
Visar på litet miljötänk i det praktiska arbetet med handledning.
Visar ett miljötänk i det praktiska arbetet ibland.
Har för det mesta ett miljötänk i det praktiska arbetet.
Handlar alltid miljövänligt i det praktiska arbetet.
EKONOMI
Visar på liten förståelse för ekonomi och olika resurser i köket med hjälp av handledning.
Visar viss förståelse för ekonomi i köket. Arbetar på ett energi- och resurssparande sätt med hjälp av handledning.
Visar förståelse för ekonomi i köket. Arbetar på ett relativt energi- och resurssparande sätt.
Visar god förståelse för ekonomi i köket. Arbetar på ett så energi- och resurssparande sätt som möjligt.
HÄLSA
Visar liten förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning. Behöver handledning.
Visar viss förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning.
Visar förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning, samt förklarar varför man planerat och serverat som man gjort med viss handledning.
Visar god förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning, samt kan förklara varför man planerat och serverat som man gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: