Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation av mini-GA

Skapad 2020-04-02 13:07 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 2 Svenska
F
E
D
C
B
A
Når ej kunskapskrav E
Eleven kan, i förberett tal, muntligt förmedla sin utredande text inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation, har talkort. Eleven har viss åhörarkontakt d.v.s läser inte innantill. Vidare kan eleven med viss säkerhet delta på ett konstruktivt sätt i samtal och diskussioner.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan, i förberett tal, muntligt förmedla sin utredande text på ett nyanserat sätt inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation, har talkort. Eleven har viss åhörarkontakt d.v.s läser inte innantill. Vidare kan eleven med viss säkerhet delta på ett konstruktivt sätt i samtal och diskussioner.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan, i förberett tal, muntligt förmedla sin utredande text, på ett nyanserat sätt samt inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation, har talkort. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt d.v.s läser inte innantill. Vidare kan eleven med säkerhet delta på ett konstruktivt sätt i samtal och diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: