Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatid och Stormaktstid åk 5

Skapad 2020-04-06 11:12 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Matrisen täcker stor delar av kunskapskravet i historia.
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap

En matris som hänger ihop med den pedagogiska planeringen " Vasatid och Stormaktstid åk 5".

Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.

  • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Grundläggande kunskaper
Enkelt och till viss del underbyggt
Goda kunskaper
Utvecklat och relativt väl underbyggt
Mycket goda kunskaper
Välutvecklat och väl underbyggt
Kunskaper om historia samt orsaker och konsekvenser
Du har baskunskaper om hur det var förr och om historiska händelser och personer. Du visar det när du resonerar med någon fakta och någon förklaring om hur samhället har förändrats, vad människor gör och hur de lever. Du har med någon orsak och någon konsekvens där du gör försök till att förklara hur det hänger ihop.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska personer och händelser. Du visar det när du resonerar med några fakta och några förklaringar om hur samhället har förändrats, vad människor gör och hur de lever. Du har med några orsaker och några konsekvenser där du förklarar hur det hänger ihop. Dina konsekvenser behandlar mer än ett perspektiv.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer. Du visar det när du resonerar med flera fakta och flera förklaringar om hur samhället har förändrats, vad människor gör och hur de lever. Du har med flera orsaker och flera konsekvenser där du tydligt förklarar hur det hänger ihop. Dina konsekvenser behandlar flera perspektiv.

Du kan göra jämförelse med kristendomens betydelse för svenskt kulturliv och samhällsliv förr och nu.

  • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
Grundläggande kunskaper
Enkelt och till viss del underbyggt
Goda kunskaper
Utvecklat och relativt väl underbyggt
Mycket goda kunskaper
Välutvecklat och väl underbyggt
Reformationen
Du har med något exempel och ett enkelt försök till förklaring, där du tar upp hur reformationen påverkade kungen, kyrkan och människorna.
Du har med några exempel och några relevanta förklaringar som stämmer ganska bra, när du förklarar hur reformationen påverkade kungen, kyrkan och människorna.
Du har med några exempel och förklaringar som stämmer. Du kan förklara mer kring varje exempel, när du förklarar hur reformationen påverkade kungen, kyrkan och människor.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas användbarhet.

Grundläggande kunskaper
Enkelt och till viss del underbyggt
Goda kunskaper
Utvecklat och relativt väl underbyggt
Mycket goda kunskaper
Välutvecklat och väl underbyggt
Historiska källor
Du kan använda historiska källor för att lära dig om människors liv. Du kan på ett enkel sätt resonera om historiska källors styrkor och svagheter.
Du kan använda historiska källor för att lära dig om människors liv. Du kan på ett utvecklat sätt resonera om historiska källors styrkor och svagheter.
Du kan använda historiska källor för att lära dig om människors liv. Du kan på ett väl utvecklat resonera om historiska källors styrkor och svagheter.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Grundläggande kunskaper
Enkelt och till viss del underbyggt
Goda kunskaper
Utvecklat och relativt väl underbyggt
Mycket goda kunskaper
Välutvecklat och väl underbyggt
Historiska framställningar- Drottning Kristina
Du kan ange någon orsak till att Drottning Kristina kan beskrivas negativt.
Du kan ange någon orsak till att Drottning Kristina kan beskrivas negativt. Du kan med hjälp av dina historiska kunskaper förklara vad du menar.
Du kan ange två orsaker till att Drottning Kristina kan beskrivas negativt. Du kan med hjälp av dina historiska kunskaper förklara de båda orsakerna.
Stormaktstiden
Du kan göra ett enkelt resonemang kring varför tiden kallas för stormaktstiden.
Du kan resonera kring varför stormaktstiden är ett passande namn ur adelns/kungens perspektiv eller varför det är missvisande ur böndernas/soldaternas perspektiv. Du gör detta med något historiskt exempel.
Du kan resonera kring varför stormaktstiden är ett passande ur adels perspektiv. Dessutom resonerar du kring varför begreppet stormaktstiden kan vara missvisande ur böndernas/soldaternas perspektiv. Du gör detta med hjälp av några historiska exempel.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av historiska källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Grundläggande kunskaper
Enkelt och till viss del underbyggt
Goda kunskaper
Utvecklat och relativt väl underbyggt
Mycket goda kunskaper
Välutvecklat och väl underbyggt
Använda begrepp
Du kan använda några begrepp rätt när du studerar historia, använder källor och resonerar om historia.
Du kan använda ganska många begrepp rätt när du studerar historia, använder källor och resonerar om historia.
Du kan använda många begrepp rätt när du studerar historia, använder källor och resonerar om historia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: