Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aspenskolan engelska åk 1-3

Skapad 2011-11-21 18:15 i Aspenskolan Tierp
Engelska åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Engelska

Engelska 1-3 Generell matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER ( Lyssna och förstå t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar
Förstår enkla ord och instruktioner när någon talar tydligt och sakta och pratar om ämnen du känner till.
Förstår enkla meningar och instruktioner när någon talar tydligt och sakta och pratar om ämnen du känner till
Förstår enkla samtal och instruktioner där en del ord är okända. Kan ta del av berättelser från olika medier-.
Ny aspekt
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera) Talar så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
Kan själv använder enkla ord och meningar som man övat in. Deltar i sång, rim och ramsor
Kan använda kända enkla fraser i olika sammanhang. I grupp framföra enkla ramsor, sång eller rim
Kan bygga egna enkla fraser och använda kända ord i nya sammanhang. Självständigt framföra enkla ramsor, sång eller rim.
Ny aspekt
SAMTALA (kommunicera, formulera) Föra en dialog med andra i tal/skrift
Besvara inövade enkla frågor i kända situationer. Använder inövade ord och fraser.
Deltar i enkla samtal genom att svara på direkta frågor
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i kända situationer.
Ny aspekt
LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka) Läsa och förstå enkel text , t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
Läser och förstår enstaka väl kända ord. Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Läser och förstår kända ord och enkla fraser utan bildstöd.
Läser och förstår enkel text, beskrivningar och meddelanden
Ny aspekt
KÄNNER TILL OM VARDAGSLIVET I NÅGOT ENGELSKTALANDE LAND
Kan om någon högtid och hur den firas i ett engelsktalande land.
Kan samtala och se likheter och skillnader för barn/familjer i Sverige och något engelsktalande land.
Lär sig lite mer om vardagslivet och fortsätter att samtala om likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: