Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden matris

Skapad 2020-04-08 10:51 i Hälsinggårdsskolan Falun
Historia - Stormaktstiden
Grundskola 5 Historia

Stormaktstiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsepoken Stormaktstiden
-varför tidsepoken kallas ”Stormaktstiden” (kronologi, orsak, samband)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för varför tidsepoken kallas Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för varför tidsepoken kallas Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för varför tidsepoken kallas Stormaktstiden.
Den svenska statens framväxt och organisation
(tolka och reflektera över likheter/skillnader då och nu)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt dels redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden och dels reflektera över dåtidens styrning och dagens styrning.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt dels redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden och dels reflektera över dåtidens styrning och dagens styrning.
Viktiga personer och händelser under stormaktstiden
(samband/fakta om personer och skeenden)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för några viktiga personer under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för viktiga personer och någon händelse under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för viktiga personer och händelser under Stormaktstiden.
Det svenska Östersjörikets utbredning
(tolka karta, orsak/konsekvens)
Du har viss kännedom om Sveriges utbredning runt Östersjön under Stormaktstiden.
Du har kännedom om Sveriges utbredning runt Östersjön under Stormaktstiden.
Du har god kännedom om Sveriges utbredning runt Östersjön under Stormaktstiden och har även förmåga att redogöra för hur Sverige utökade sitt landområde under Stormaktstiden.
Ämnesspecifika ord
- centrala ord och begrepp
Du har förmåga att använda dig av några begrepp som är relevanta för arbetsområdet.
Du har förmåga att använda dig av flera begrepp som är relevanta för arbetsområdet
Du har god förmåga att använda dig av de begrepp som är relevanta för arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: