Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text, en lärandematris

Skapad 2020-04-20 21:15 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris för att skriva argumenterande texter i svenska.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

När man argumenterar vill man berätta varför man tycker just så om en sak samt gärna övertyga andra om att man har rätt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Jag har en rubrik.
Jag har en passande rubrik.
Jag har en tydlig och passande rubrik.
Inledning
Jag presenterar min tes och skriver minst en åsikt.
Jag presenterar min tes och skriver minst två åsikter.
Jag presenterar min tes och skriver minst tre åsikter.
Argument
Jag ger en kort bakgrund till min åsikt och förstärker med minst ett argument.
Jag ger en längre bakgrund till min åsikt och förstärker med minst två argument.
Jag ger en längre bakgrund till min åsikt och förstärker med minst tre argument.
Struktur
Jag delar in min text i minst tre olika stycken.
Jag delar in min text i mer än tre olika stycken.
Jag delar in min text och varje argument har ett eget stycke.
Sambandsord
Jag startar och sätter ihop minst en mening var med sambandsord.
Jag startar och sätter ihop minst två meningar var med sambandsord.
Jag startar och sätter ihop minst tre meningar var med sambandsord.
Meningar
Jag skriver korta meningar som går att förstå.
Jag skriver längre meningar som går att förstå.
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå.
Språk
Mina meningar börjar ofta på samma sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord.
Stor bokstav och skiljetecken
Jag har ganska ofta stor bokstav och rätt skiljetecken.
Jag har nästan alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Jag har alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Stavning
Jag stavar mer än hälften av orden rätt.
Jag stavar de flesta orden rätt.
Jag stavar alla orden rätt.
Verb
Jag skriver verben i presens.
Jag skriver verben i presens i nästan hela texten.
Jag skriver verben i presens i hela texten.
Strategier
Jag läser igenom det jag har skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt.
Jag läser igenom det jag har skrivit och ber också någon annan att läsa.
Jag läser igenom det jag skrivit flera gånger och ber minst två personer att läsa.
Bearbetning
Jag förbättrar min text med hjälp av tips från någon annan eller om jag upptäcker något själv.
Jag gör förbättringar innan jag lämnar in min text.
Jag gör många förbättringar innan jag lämnar in min text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: