Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vt20 Identitet

Skapad 2020-04-21 08:34 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Matris till planering med samma namn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska
Förnivå
E
C
A
Religion
reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur identiteter kan formas, på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur identiteter kan formas, på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur identiteter kan formas, på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Svenska
formulera sig i skrift
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Svenska
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Eleven kan diskutera varierande ämnen genom att framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan diskutera varierande ämnen genom att framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven kan diskutera varierande ämnen genom att framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Svenska
formulera sig i tal
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: