Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Författarskolan

Skapad 2020-04-21 13:26 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 6 Svenska

Svenska Författarskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
  • Sv  A 6
Innehållet stämmer överens med uppgiften. Du beskriver enkelt, begripligt och till viss del gestaltande.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet framgår tydligare. Du beskriver mer varierat och gestaltande.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet är tydligt. Du beskriver varierat, utvecklat och gestaltande.
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en passande inledning ett passande innehåll och avslutning.
Texten är mycket välplanerad, avancerad, men ändå tydlig.
Språk
Du använder enkla ord men visar att du försöker variera ditt ordval.
Ditt ordval är mer varierat och du använder egna formuleringar. Du gör skillnad på talspråk och beskrivande språk i din text.
Ditt ordval är passande och varierat. Du visar variation i ditt ordval och använder specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Skrivregler
Du visar viss säkerhet vad gäller stavning.
Din text har få stavfel som inte stör förståelsen.
Din text har få stavfel.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla, korta, men väl fungerande meningar.
Du försöker skriva längre meningar och variera meningsbyggnaden.
Meningsbyggnaden är varierad och säker.
Styckemarkering
Du blandar olika markeringar för nytt stycke; hybridstycke, blankdrag och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar oftast nytt stycke på ett korrekt sätt med blankrad eller indrag.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag. Din styckeindelning underlättar läsningen.
Skiljetecken
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: