Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1b

Skapad 2020-04-23 12:17 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Matris för bedömningsstöd - hela kursen
Gymnasieskola Samhällskunskap

E,D,C,B, A

Rubrik 1

F
E
D
C
B
A
1 Samhällets organisation
Organisation och bakomliggande idéer
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
2 Samhällets organisation
Mänskliga rättigheter
Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna
Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
3 Samhällets organisation
Jämförelser, samband och slutsatser
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
4. Samhällets organisation
Historiska förutsättningar
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse
5. Samhällets organisation
Individer, grupper och samhällsstrukturer.
och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
5. Samhällsfrågor/analys
Analys av samhällsfrågor med begrepp, teorier och modeller.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
6. Samhällsfrågor/analys
Diskussion
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
7. Samhällsfrågor/analys
Argumentation
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
8. Konsumenträtt
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument,
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument,
9. Privatekonomi/samhällsekonomi
förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin
förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
10. Källor
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
11. Presentationsformer
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: