Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete år 5 VT

Skapad 2020-04-23 13:06 i Centralskolan Falköping
Du har fått möjlighet att formge och tillverka ett slöjdföremål i reliefteknik, i trä och metallslöjden, eller ett fritt broderi i textilslöjden. I arbetet fick du utgå från ett bestämt tema och då utveckla förmågan att formge ett föremål efter dina egna idèer och tankar. Du fick även möjlighet att öka dina kunskaper i en slöjdteknik och möjlighet att träna dig på att skriva och berätta om hur du tänkt och hur du gjort.
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Du har fått möjlighet att formge och tillverka ett slöjdföremål i reliefteknik, i trä och metallslöjden, eller ett fritt broderi i textilslöjden. I arbetet fick du utgå från ett bestämt tema och då utveckla förmågan att formge ett föremål efter dina egna idèer och tankar. Du fick även möjlighet att öka dina kunskaper i en slöjdteknik och möjlighet att träna dig på att skriva och berätta om hur du tänkt och hur du gjort.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Resultatet på din relief eller ditt broderi.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
2
Din förmåga att använda nål eller bildhuggarjärn med precision och på ett säkert sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
3
Din förmåga att skapa en egen bild som knyter an till temat.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. .
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
4
Din förmåga att skriva i arbetshäftet.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
5
Din förmåga att beskriva hur du har tänkt med din bild utifrån temat.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: