Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Interaktiv laboration - El

Skapad 2020-04-24 11:41 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Fysik
Lägre ----------------->
------------->
---------> Högre
Dokumentation interaktiv laboration ellära
Mina slutsats dvs mitt svar på den övergripande frågan är enkel och har viss koppling till frågeställningen. Med enkel menas: I min rapport så förekommer det mest vardagsbegrepp. I min slutsats så ger jag exempel och beskriver i ett led. Jag har gjort laboration A3-A9 och skrivit en dokumentation där man kan läsa resultat eller slutsats på de flesta.
Mina slutsatser dvs mina svar på de övergripande frågorna är utvecklade och har en tydlig koppling till frågeställningen. Med utvecklad menas: Du använder relevanta begrepp som hör till området. I mina slutsatser så förklarar jag och visar på samband i flera led. Jag har gjort laboration A3-A9, B1-B3 och skrivit en dokumentation där man kan läsa resultat och slutsatser på dessa. Mina slutsatser stämmer ganska väl överens med hur det är i verkligheten när det gäller olika kopplingar.
Mina slutsatser dvs mina svar på de övergripande frågorna är väl utvecklade har en tydlig koppling till frågeställningen, alla begrepp är förklarade. Med väl utvecklad menas: Jag använder relevanta begrepp och som förklaras. I mina slutsatser så förklarar jag och visar på samband med generella drag i flera led med förklaringar   Jag har gjort laboration A1- A7, B1-B2, C1-C2 och skrivit en dokumentation där man kan läsa resultat och slutsats på dessa. Mina slutsatser stämmer mycket väl överens med hur det är verkligheten när det gäller olika kopplingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: