Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek, sex och identitet

Skapad 2020-04-28 07:20 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Biologi

Ny rubrik

Fakta kunskaper
Ännu ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har gjort Begrepps-uppgifterna samt uppgifterna om Menstruationscykeln och graviditet på en godtagbar nivå och därmed visat att du har grundläggande kunskaper i detta område.
Du har dessutom resonerat kring en av frågorna: Förr i tiden trodde många att barn kom med storken. Varför är det viktigt att ha kunskap om sex och relationer? eller Man eller kvinna? Vi har alla både kvinnliga och manliga sidor. Är det viktigt att veta om du är en man eller kvinna?
Du har dessutom resonerat kring frågorna: Förr i tiden trodde många att barn kom med storken. Varför är det viktigt att ha kunskap om sex och relationer? och Man eller kvinna? Vi har alla både kvinnliga och manliga sidor. Är det viktigt att veta om du är en man eller kvinna?
Preventivmedel och könssjukdomar
Du har kunskaper om: -könsorganens olika delar. -preventivmedel -könssjukdomar Du har svarat på minst två frågor från uppgiften "Frågespalt" med en enkel argumenterande text, där du har gjort ett ställningstagande och du motiverar ditt ställningstagande med fakta om preventivmedel eller könssjukdomar. Det framgår vad som är din åsikt och vad som är fakta, din resonemang är i ett led.
Du har goda kunskaper om: -könsorganens olika delar. -preventivmedel -könssjukdomar Du har svarat på minst två frågor från uppgiften "Frågespalt" med en utvecklad argumenterande text, där du har gjort ett ställningstagande och du motiverar ditt ställningstagande med fakta om preventivmedel eller könssjukdomar. Det framgår vad som är din åsikt och vad som är fakta, ett av dina resonemang är i två led resonemang är i ett led.
Du har mycket goda kunskaper om: -könsorganens olika delar. -preventivmedel -könssjukdomar Du har svarat på minst två frågor från uppgiften "Frågespalt" med en väl utvecklad argumenterande text, där du har gjort ett ställningstagande och du motiverar ditt ställningstagande med fakta om preventivmedel eller könssjukdomar. Det framgår vad som är din åsikt och vad som är fakta, två av dina resonemang är i två led
Könsorganenens olika delar och funktion
Du har skrivit en enkel jämförelse mellan manligt och kvinnligt könsorgan och du har lyft fram någon likhet eller skillnad mellan könsorganen
Du har skrivit en utvecklad jämförelse mellan manligt och kvinnligt könsorgan och du har lyft fram både skillnader och likheter i utseende eller funktion
Du har skrivit en välutvecklad jämförelse mellan manligt och kvinnligt könsorgan och du har lyft fram både skillnader och likheter i utseende och funktion

Laborationer

Ännu ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering/Frågeställning
Du kan med hjälp formulera en frågeställning samt att göra en planering som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan med lite hjälp formulera en frågeställning samt göra en planering, till en laborationen, som det med någon justering går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan på egenhand formulera en frågeställning samt göra en planering, till en laborationen, som utan justeringar går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomförande/Mätbarhet
Du kan om du får lite stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering. Din undersökning ger mätbara resultat
Du kan genomföra en laboration i stort sett självständigt utifrån en planering. Din undersökning ger mätbara resultat som går att jämföra.
Du kan genomföra en laboration på ett självständigt, effektivt och ändamålsenligt sätt utifrån en planering. Din undersökning ger mätbara resultat som lätt går att jämföra.
Dokumentation/Rapport
Du har skrivit en rapport där du beskrivit din metod, redovisat dina resultat och där din slutsats på något sätt framgår.
Du har skrivit en rapport där du på ett ganska tydligt sätt beskrivit din metod, redovisat dina resultat i en tabell, har med någon bild och där din slutsats tydligt framgår. Du har besvarat den övergripande frågan. Du har gett förslag på någon förbättring för att få ett säkrare resultat.
Du har skrivit en rapport där du beskrivit din metod så tydligt att någon annan skulle kunna genomföra laborationen med samma resultat, redovisat dina resultat i en tabell, har med förtydligande bilder där din slutsats tydligt framgår. Du har besvarat den övergripande frågan med en förklarande text. Du har gett förslag på någon en uppgiftspecifik förbättring för att få ett säkrare resultat, samt anbgett varför dina förslag skulle ge ett mer trovärdigt resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: