Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning vt åk 2 skriftlig och muntligt

Skapad 2020-04-28 13:52 i Helgedalskolan Kristianstad
Matrisen är kopplad till de skriftliga och muntliga delarna av Skolverkets bedömningsmaterial för åk 2 (vt).
Grundskola 2 Matematik

Skolverkets material Bedömningsstöd i taluppfattning, årskurs 1-3, utgår från kursplanen i matematik med kunskapskrav i årskurs 3. Matrisen visar kunskapsnivå utifrån aspekterna dela upp tal, storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, talet före och efter, lösa uppgifter inom de fyra räknesätten, förstå likhetstecknets betydelse, lösa textproblem samt begreppsförståelse.

Taluppfattning skriftligt

Lägre kunskapsnivå
Mellannivå
Högre kunskapsnivå
Talraden, talets grannar
Talen före/efter 0-20
Talen före/efter 0-100
Talen före/efter 0-500
Talraden, talens grannar
--------------------
Talen före/efter 0-200
Talen före/efter 0-2000
Fortsätta talföljd
Talföljd
Talföljd
Talföljd
Tallinjen
Tallinjen 0-20
Tallinjen 0-100
Tallinjen 0-1000
Dela upp tal
Tal 0-10
--------------------
--------------------
Storleksordna tal
Tal 0-30
Tal 0-230
--------------------
Beräkna addition
Talområde 0-16
Talområde 0-100
Talområde 0-1000
Beräkna subtraktion
Talområde 0-12
--------------------
--------------------
Likhetstecknets innebörd
Addition 0-8
Addition 0-10
Addition 0-40
Likhetstecknets innebörd
--------------------
Subtraktion 0-10
Subtraktion 0-40
Multiplikation
--------------------
Talområde 0-10
Talområde 0-40 addition-multiplikation
Division
--------------------
--------------------
Division med 2, 5, 10
Problemlösning
--------------------
Addition, subtraktion 0-100
Addition, subtraktion 0-1000
Problemlösning
--------------------
Multiplikation, division
Division, bråk
Skriftliga räknemetoder
--------------------
--------------------
Addition 0-100 med tiotalsövergång
Skriftliga räknemetoder
--------------------
--------------------
Subtraktion 0-100 med tiotalsövergång

Taluppfattning muntligt

Lägre kunskapsnivå
Mellannivå
Högre kunskapsnivå
Talraden 1. Ramsräkna
Upp till 100
Upp till 115
--------------------
Talraden 2. Räkna uppåt
Från 26-40
Från 79-101
Från 996-1007
Talraden 3. Räkna neråt
Från 15
Från 28-19
Från 314-295
Talraden 4. Efter
Talområdet 0-100
Talområdet 0-200
Talområdet 0-1500
Talraden 5. Före
Talområdet 0-100
Talområdet 0-200
Talområdet 0-1000
Ny 6. Stegräkning
Tiohopp 0-100
Femhopp 0-50
Tiohopp, börja på 112-172
7. Antalskonstans
6 föremål som sprids ut
--------------------
--------------------
8. Uppskattning
ca 10 klossar
ca 20 klossar
Vilket tiotal/ hundratal/tusental är närmast
9. Minskning/Räknehändelse
Talområde 0-10
Talområde 0-20
Talområde 0-100
10. Fler
Talområde 0-20, utan tiotalsövergång
Talområde 0-25 med tiotalsövergång
Talområde 0-50 med tiotalsövergång
10. Färre
Talområde 0-20 utan tiotalsövergång
Talområde 0-20 med tiotalsövergång
Talområde 0-50 med tiotalsövergång
11. Uppdelning av tal
Talområde 0-10
Talområde 0-20
Talområde 0-20 Räknehändelse i flera led
12. Hälften
Talområde 0-10
Hälften av 12, hälften av 50
Förklara vad begreppet hälften betyder
12. Dubbelt
Talområde 0-10
Dubbelt av 100, dubbelt av 15
Förklara vad begreppet dubbelt betyder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: