Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra repetition åk 9 vt 20

Skapad 2020-04-30 16:25 i Vallonskolan Östhammar
Denna matris hör till en del av en repetitionskurs i matematik vt 20. Matrisen tar bara upp "metodmål" samt i någon mån begreppsmål. Nivåerna är INTE kopplade till betygskriterierna utan till en skattningsskala som anges i tabellhuvudet. Matrisen beskriver främst kunskaper på E-nivå. Kunskaper på högre nivå kommer att dokumenteras i en bedömningsmatris.
Grundskola 7 – 9 Matematik

De här matrisen tar upp metodmål (och några begreppsmål) inom området algebra.

Uttryck och utsagor

1
Har testat, och kan ännu ej
2
Jobbar aktivt med detta
3
Kan och förstår så väl, att uppgifterna vanligen lösas utan hjälp när man övar på just det här.
4
Jobbar med uppgifterna som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Kan och förstår så väl att uppgifterna vanligen löses utan hjälp även när de förekommer blandat med andra uppgifter.
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll, och kan tillämpa i nya sammanhang (när det är relevant).
Teckna uttryck till bilder och beskrivningar
Tolka uttryck
Skilja på uttryck och utsaga
Skilja på numeriska och algebraiska uttryc
Behärskar prioriteringsreglerna
Kan beskriva talmönster i ord
Kan förenkla uttryck
Kan beräkna värdet av uttryck om värdet på variablerna är kända
Kan beskriva enkla talmönster med algebraiska uttryck

Ekvationer

1
Har testat, och kan ännu ej
2
Jobbar aktivt med detta
3
Kan och förstår så väl, att uppgifterna vanligen lösas utan hjälp när man övar på just det här.
4
Jobbar med uppgifterna som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Kan och förstår så väl att uppgifterna vanligen löses utan hjälp även när de förekommer blandat med andra uppgifter.
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll, och kan tillämpa i nya sammanhang (när det är relevant).
Kan lösa enkla ekvationer med balansmetoden
Kan lösa enkla ekvationer med hjälp av sambandet mellan räknesätten
Kan teckna ekvationer och använda sig av ekvationer vid problemlösning.
Kan jämföra olika metoder för ekvationslösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: