Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 5A

Skapad 2020-05-01 10:29 i Bodaskolan Älvkarleby
Bedömningsstöd för kapitlen i Eldorado 5A
Grundskola 5 Matematik

Bedömningsstöd för kapitlen i Eldorado 5A

Kapitel 1 Algebraiska uttryck, ekvationer, likhet, jämvikt och mönster
Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Numeriska och algebraiska uttryck
Tolka, skriva och hantera enkla numeriska uttryck.
Kunna prioriteringar av räknesätt, att multiplikation och division beräknas före addition och subtra ktion om ingen parentes finns.
Använda parentes i enkla uttryck och beräkna den först.
Veta att en bokstav i algebra står för ett tal och att t.ex. 2a innebär 2 x a.
Sätta in olika värden för en bokstav och beräkna uttryckets värde.
Veta att en bokstav i ett uttryck alltid har samma värde, men att bokstaven kan ha ett annat värde i ett annat uttryck.
Förenkla uttryck som 3a + b + 4 - 2a + 4b till a + 5b + 4.

Likheter - ekvationer rubrik

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Välja rätt symbol mellan två uttryck, Betydelsen av tecknen = och ≠
Välja tal och räknesätt så att två uttryck utgör likheter.
Veta att en bild eller bokstav har samma värde i ett visst uttryck, men kan ha andra värden i andra uttryck.
Lösa enkla ekvationer, t.ex. 3x+500=800.
Skriva enkla ekvationer vid problemlösning, med x för det obekanta.

Mönster

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Bestämma regler i enkla talföljder och fortsätta dessa.
Fortsätta enkla talföljder med givna regler med två räkneoperationer, t.ex. x 2 + 1
Beskriva, lägga och rita fler figurer i ett växande mönster.
Veta att bokstaven n kan representera en valfri figur i ett växande mönster.

Kapitel 2 Tiondelar och hundradelar och längdenheter. Procent

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Namnge, rita, visa och förklara bråk med tiondelar och även i blandad form. Positionens betydelse.
Tiondelar och decimaltal på tallinjen.
Förståelse av sambandet mellan tiondelar i bråkform och i decimalform.
Kunna läsa, skriva och visa decimaltal med tiondelar.
Kunna använda tiondelar vid cm och mm, samt vid liter och deciliter.

Procent

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Veta att ordet procent betyder hundradel och att det anges med symbolen %.
Förklara sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform vid en hel, en halv, en fjärdedel och en hundradel.
Tolka och visa 100%, 50%, 25% vid helheter och antal.
Räkna med procenttalen ovan och då använda huvudräkning och räkna 50% som hälften och 25% som en fjärdedel, dvs. hälften av hälften.
Räkna ut reapris genom att subtrahera nedsättningen i procent från det ursprungliga priset.

Kapitel 3, vinklar, area och geometriska kroppar, tredimensionella.

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Beräkna vinklar, mäta vinklar med gradskiva, rita vinklar med hjälp av gradskiva och linjal.
Veta att vinkelsumman i en triangel är 180 grader och i en fyrhörning 360 grader.
Kunna begreppen bas, höjd och diagonal.
Kunna rita ut bas och höjd i trianglar, parallellogrammer, rektanglar och kvadrater.
Kunna rita diagonaler i månghörningar.

Area

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Jämföra area.
Beräkna area med hjälp av rutor.
Uppskatta area för oregelbundna figurer.
Beräkna arean av några fyrhörningar och av trianglar.
Använda areaenheten cm2. Känna till areaenheterna m2 och dm2.

Geometriska kroppar, tredimensionella.

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Kunna beskriva tredimensionella figurer och geometriska kroppar och deras egenskaper.
Kunna föreställa sig och rita hur enkla föremål och klossbyggen ser ut från olika håll.
Kunna namnge de geometriska kropparna klot, kon, cylinder, kub, rätblock, pyramid och prisma, samt beskriva deras egenskaper, likheter och skillnader.

Kapitel 4, Textuppgifter, söka fakta. Problemlösningsstrategier. Decimaltal, x och / med 10, 100 och 1000.

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Kunna tolka textuppgifter och avgöra vilka fakta som behövs för att lösa dem.
Hitta önskad fakta, dels i tabeller, dels i faktatexter.
Kunna välja räknesätt, samt effektiva metoder och strategier.
Kunna föra ett matematiskt resonemang kring uppgifter och motivera val av räknesätt och metoder.
Reflektera över olika lösningars rimlighet.

Problemlösningsstrategier

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Behärska olika problemlösningsstrategier som Rita och lös, Uteslutning, Lös en enklare uppgift först och Börja bakifrån.
Välja en passande strategi till varje uppgift.
Kunna redovisa och motivera sina lösningar utifrån kunskapskraven.
Kunna formulera problem som passar för de olika strategierna.

Decimaltal, x och / med 10, 100, 1000

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Decimaltal och multiplikation med 10, 100 och 1000.
Decimaltal och division med 10, 100 och 1000.

Mätning, enheter

Når inte målen
Når delvis målen
Når målen
Ny nivå
Kunna enhetsomvandling vid längd, volym (liter) och massa.
Kunna förklara samband mellan decimalsystemet och enhetsrutor vid längd, volym och massa.
Välja lämplig enhet vid påståenden, t.ex. "En bil väger ungefär 1 200 ____"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: