Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa FRA 4 (Uppgiftsmatris)

Skapad 2020-05-01 15:01 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Matris enligt Libers bedömningsmaterial: Nivåtest, kartläggning och studieplanering för franska (2016)
Gymnasieskola 2 Moderna Språk - Franska

Förståelse av målspråket i skrift samt förmåga att tolka innehållet (läsförståelse)

F
E
D
C
B
A
Förståelse av skrivet språk
- Förstår eleven skrivet språk i enkla texter om kända ämnen? - Uppfattar eleven helhet och detaljer?
Eleven har sällan en övergripande, ytlig förståelse av lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven har oftast svårt att uppfatta både helhet och tydliga detaljer.
Eleven har en övergripande, ytlig förståelse av lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven uppfattar vad texten eller framställningen handlar om i sin helhet, dess mest påtagliga budskap liksom tydliga detaljer.
Eleven har en övergripande, ytlig förståelse av lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven uppfattar vad texten eller framställningen handlar om i sin helhet, dess mest påtagliga budskap liksom väsentliga detaljer (betydelsefulla för helheten eller budskapet, men inte nödvändigtvis lika lätta att uppfatta som de tydliga).
Eleven förstår såväl helhet som nästan alla detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Förståelsen av huvudinnehållet är djupare och mer sammanfattande.
Visad förståelse av skrivet språk
- Redogör eleven för innehållet? - Visar eleven sin förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet? - Visar elevens agerande på förståelse?
Eleven försöker redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer översiktligt, men elevens redogörelse är alltför begränsad. Eleven visar sällan sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Elevens agerande visar på en begränsad förståelse.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Elevens agerande visar på en grundläggande och kanske partiell förståelse.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Elevens agerande visar på en förhållandevis god förståelse.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar mycket tydligt, klart och åskådligt sin förståelse, som omfattar både helhet och detaljer.
Strategi för läsning
- Använder eleven strategier?
Eleven använder ingen strategi för läsning.
Eleven väljer och använder minst en strategi för läsning.
Eleven använder och har hjälp av flera olika strategier för läsning.
Eleven använder och har hjälp av flera olika strategier för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: