Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsunderlag för Eldorado 6B

Skapad 2020-05-01 14:34 i Bodaskolan Älvkarleby
Bedömningsunderlag för Eldorado 6B
Grundskola F Matematik

Bedömningsunderlag för de olika kapitlen i Eldorado 6B

Kapitel 5, Samband och förändring. Geometri. Volym.

Når ej målen
Når delvis målen
Når målen
Kunna rita och tolka koordinatsystem med fyra kvadranter.
Rita och tolka punktdiagram och kunna dra slutsatser vid jämförelser.
Tolka grafer som visar händelser.
Räkna med proportionalitet vid t.ex. kilopriser, saftblandningar och fördelning i förhållande till insats.
Rita och tolka grafer som visar proportionalitet, linjära samband.
Skilja mellan grafer som visar linjära och icke linjära samband.

Hastighet

Når ej målen
Når delvis målen
Når målen
Förstå att hastighet är sträcka per tidsenhet.
Beräkna hastighet, tid och sträcka i enkla vardagsexempel.
Använda en formel för att beräkna hastigheten vid enkla exempel.
Kunna enhet vid hastighet, km/h.
Jämföra olika hastigheter i en graf.

Statistik och lägesmått.

Når ej målen
Når delvis målen
Når målen
Kunna genomföra en undersökning, redovisa med diagram och dra slutsatser av resultatet.
Hämta information från diagram och frekvenstabeller.
Hantera typvärde, medelvärde och median. Kunna bestämma de tre lägesmåtten typvärde, medelvärde och median och avgöra när vart och ett passar att användas.

Sannolikhet

Når ej målen
Når delvis målen
Når målen
Kunna bedöma sannolikheten i praktiska situationer i vardagen, dvs om det är mycket eller lite sannolikt att en händelse ska inträffa.
Uttrycka sannolikheten som ett bråk, ett tal i decimalform mellan 0 och 1 eller som procent.
Beräkna sannolikheten som; antalet gynsamma händelser med antalet möjliga händelser.
Resonera om begreppen sannolikhet, chans och risk vid experiment och spel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: