Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära och fördjupning om ohälsa

Skapad 2020-05-03 16:12 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 9

Skriftligt arbete med träningslära samt en fördjupningsuppgift.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord och begrepp för effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt resonera med ord och begrepp om träningsformer och andra fysiska aktiviteter Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med andra faktorer kan påverka den fysiska förmågan. Resonerar i enkla led.
Eleven kan relativt väl resonera med ord och begrepp om träningsformer och andra fysiska aktiviteter Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med andra faktorer kan påverka den fysiska förmågan. Resonerar i 2 eller flera led samt ger exempel.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt resonera med ord och begrepp om träningsformer och andra fysiska aktiviteter Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med andra faktorer kan påverka den fysiska förmågan. Resonerar i 3 eller fler led samt ger exempel.
Sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
Eleven kan samtala om ohälsa och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om ohälsa och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om ohälsa och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: