Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lansering av en ny doftserie/Vecka 15

Skapad 2020-05-03 17:21 i Högbergsskolan Tierp
Grupparbete. - Papperskopia delas ut och i den finns uppdraget beskrivet. - Varje grupp skapar en skriftlig marknadsplan utifrån uppdragsbeskrivningen och tillägg och instruktioner. Individuell uppgift Varje elev skriver ett brev till VD:n för Human Chem Ltd. Den ska vara affärsmässigt hållet och informera om tankar bakom ert förslag. Du kan skriva brevet på svenska. Uppgiften är betygsgrundande. Därför är det viktigt att du lägger ner tid på brevet där du självständigt och mer ingående kan förklara lanseringskampanjen.
Gymnasieskola 2
E
C
A
Företagsekonomiska begrepp, metoder, modeller och teorier.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: